รายชื่อโรงเรียนมัธยมอังกฤษ

เรียนต่อมัธยมอังกฤษกับ จีเนียส พลัส เอ็ดดูเคชั่น เราให้คำปรึกษาและดำเนินการสมัครเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหราชอาณาจักร (United Kingdom) รวมไปถึงดำเนินการยื่นวีซ่า จัดหาที่พัก และดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาเรียนที่อังกฤษ   รายชื่อโรงเรียนมัธยมอังกฤษ Abbey DLD Group of Colleges DLD College London Abbey College Cambridge Abbey College Manchester Kings Colleges Kings Bournemouth Kings Brighton Kings London Kings Oxford The Alpha Schools Group Beechwood School, Tunbridge Wells The Chalfonts Independent Grammar School, Buckinghamshire Lucton School, Herefordshire Sackville School, …

รายชื่อโรงเรียนมัธยมอังกฤษ Read More »