ออสเตรเลียเปลี่ยนกฎใหม่ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนได้

การจำกัดการโดดวีซ่า onshore ให้อยู่ในโปรแกรมวีซ่านักเรียน

 

รัฐบาลออสเตรเลียให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสมบูรณ์ของโปรแกรม วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า immigration australia ได้ออกวีซ่าให้กับนักเรียนที่แท้จริง และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ได้รับคุณวุฒิในออสเตรเลียได้มีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของออสเตรเลีย

รัฐบาลออสเตรเลียได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในการขอ วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ยุทธศาสตร์การย้ายถิ่นฐาน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะจำกัดผู้ถือวีซ่าชั่วคราวบางรายไม่ให้ยื่นขอวีซ่านักเรียนขณะอยู่ในออสเตรเลีย (onshore student)

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2024 ผู้ถือวีซ่าชั่วคราวสำหรับบัณฑิต นักท่องเที่ยว และลูกเรือทางทะเล จะไม่สามารถยื่นขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ขณะอยู่ในออสเตรเลียได้ นอกเหนือจากวีซ่าที่มีอยู่ ซึ่งไม่สามารถยื่นขอวีซ่านักเรียน onshore ได้ ผู้ถือวีซ่าเหล่านี้จะไม่สามารถยื่นขอวีซ่านักเรียน onshore ได้อีกต่อไป:

Subclass 485 (Temporary Graduate)
Subclass 600 (Visitor)
Subclass 601 (Electronic Travel Authority)
Subclass 602 (Medical Treatment)
Subclass 651 (eVisitor)
Subclass 771 (Transit)
Subclass 988 (Maritime Crew)
Subclass 995 (Diplomatic Temporary) – primary visa holders only
Subclass 403 (Temporary Work) International Relations)) – Domestic Worker (Diplomatic or Consular) stream
Subclass 426 (Domestic Worker (Temporary) – Diplomatic or Consular)

การโดดวีซ่า มีส่วนทำให้กลุ่มอดีตนักศึกษาต่างชาติ “ถาวร” ที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เมื่อรวมกับมาตรการอื่นๆ จะช่วยปิดช่องโหว่นี้และยุติแนวทางปฏิบัตินี้

ผู้ถือวีซ่าบัณฑิตชั่วคราว (Temporary Graduate) ควรเดินทางออกจากออสเตรเลีย หรือหางานที่มีทักษะ และ/หรือเส้นทางการขอวีซ่าอื่นๆ รวมถึงงานที่อาจนำไปสู่การเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในออสเตรเลีย ผู้ยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยว (Visitor Visa) ที่ประสงค์จะศึกษาจะต้องยื่นขอวีซ่านักเรียนจากต่างประเทศ​เท่านั้น

ผู้ยื่นขอวีซ่านักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในออสเตรเลียอย่างแท้จริง สามารถสมัครขอ วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย นอกประเทศออสเตรเลียได้ ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์จะได้รับ วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

ที่มา: The Department of Home Affairs, Australian Government

 

สนใจเรียนต่อออสเตรเลีย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า เรียนต่อออสเตรเลีย

 

สอบถามข้อมูล เรียนต่อออสเตรเลีย กับพี่ๆ Genius Plus Education
Line: @geniusplusedu
Tel: 092-8869669, 097-2420602
Email: admin@geniusplusedu.com

Scroll to Top