โครงการแลกเปลี่ยนมัธยมอเมริกา (F-1) US High School Academic Exchange Program

โครงการแลกเปลี่ยนมัธยมอเมริกา (F-1)

US High School Academic Exchange Program

หากน้องๆ ใฝ่ฝันที่จะเรียนมัธยมปลายในสหรัฐอเมริกา เรายินดีต้อนรับนักเรียนจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกในทุกปี น้องๆ จะพบสิ่งที่ดีที่สุดในโรงเรียนมัธยมชั้นนำกว่า 350 แห่งของเราใน โครงการแลกเปลี่ยนมัธยมอเมริกา US High School Academic Exchange Program F-1  พร้อมสัมผัสบรรยากาศของของโรงเรียนอเมริกัน และซึมซับวัฒนธรรมของคนอเมริกัน

โครงการแลกเปลี่ยนมัธยมอเมริกา US High School Academic Exchange Program F-1 จะมอบประสบการณ์การเรียนที่ยอดเยี่ยม พร้อมได้รับหน่วยกิตการศึกษา และปูเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย เราจะดำเนินการเลือกโรงเรียนสำหรับนักเรียน โดยนักเรียนจะพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในท้องถิ่น หรือในหอพักนักเรียนที่โรงเรียนประจำ โรงเรียนมัธยมของเราตั้งอยู่ในสถานที่ที่ได้รับความนิยมและปลอดภัยที่สุด ดังนั้น ไม่ว่านักเรียนจะได้เรียนที่ใดก็ตาม เรามั่นใจว่า น้องๆ จะอยู่ในชุมชนที่น่าตื่นเต้นและได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่

ทำไมต้องเลือกไป โครงการแลกเปลี่ยนมัธยมอเมริกา กับเรา

 • น้องๆ จะได้เรียนในโรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนประจำ
 • โรงเรียนตั้งอยู่ในสถานที่ที่ดีเยี่ยม เช่น Illinois, Michigan, และ New York เป็นต้น
 • นักเรียนจะได้รับประสบการณ์มัธยมปลายแบบอเมริกันอย่างแท้จริง
 • นักเรียนในระดับเกรด 9-12 สามารถเข้าเรียนได้ทั้งแบบปีการศึกษา หรือภาคการศึกษา (1 เทอม)
 • นักเรียนที่เข้าเรียนเกรด 12 จะได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกา (US High School Diploma)
 • นักเรียนแลกเปลี่ยนของเราได้รับการยอมรับในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ เช่น University of New Jersey (Rutgers), SUNY, Texas A&M University, Maastricht University ในเนเธอร์แลนด์, Renmin University ในจีน เป็นต้น
 • เราให้การสนับสนุนเป็นพิเศษในช่วงแรกของโปรแกรม เพื่อให้แน่ใจว่าการเริ่มต้นเรียนในที่ใหม่จะเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งเป็นการเตรียมนักเรียนให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการพบปะกับที่ปรึกษาของโรงเรียน เพื่อยืนยันการเลือกหลักสูตรของนักเรียน
 • เจ้าหน้าที่ จีเนียส พลัส เอ็ดดูเคชั่น และเจ้าหน้าที่พัธมิตรในสหรัฐอเมริกา จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและทันที ซึ่งผู้ประสานงานในพื้นที่จะอยู่ห่างจากนักเรียนแต่ละคนใช้เวลาขับรถ 30 นาทีเท่านั้น
 • ผู้ปกครองจะได้รับรายงานทุกเดือน เกี่ยวกับ ผลการเรียนของนักเรียน ความเป็นอยู่ในครอบครัวอุปถัมภ์ การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม และความก้าวหน้าโดยรวมของนักเรียน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนมัธยมอเมริกา

 • ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5
 • อายุระหว่าง 14 – 17 ปี
 • มีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.5
 • คะแนนสอบ ELTiS 2.0 675 หรือ IELTS 5.0 หรือ TOEFL iBT 64
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้
 • มีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

ค่าใช้จ่าย โครงการแลกเปลี่ยนมัธยมอเมริกา

 • ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 10,000 บาท (บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี)
 • ค่าธรรมเนียมโครงการ 740,000 บาท (รวมค่าสอบ ELTiS 2.0)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนอเมริกา ประเภท F-1 ประมาณ 21,500 บาท
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 35,000 – 60,000 บาท ขึ้นอยู่กับสายการบิน วัน เวลา และเส้นทาง

เอกสารการสมัคร โครงการแลกเปลี่ยนมัธยมอเมริกา

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)
 • เอกสารแสดงผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปีจนถึงเทอมล่าสุด (ทั้งไทยและอังกฤษ)
 • ประวัติส่วนตัว พร้อมรูป และผลงาน (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน (ภาษาอังกฤษ)
 • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน ที่มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 800,000 บาท

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนมัธยมอเมริกา มาที่ admin@geniusplusedu.com

สนใจ โครงการแลกเปลี่ยนมัธยมอเมริกา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ Genius Plus Education
♦️ Tel: 092-8869669, 097-2420602
♦️ Line: @geniusplusedu (มี@นำหน้า)
♦️ Email: admin@geniusplusedu.com
Scroll to Top