Education New Zealand Retention Campaign 2024

โครงการทุนค่าตั๋วเครื่องบินเพื่อนักเรียนเก่านิวซีแลนด์ กลับไปศึกษาต่อระยะยาวที่นิวซีแลนด์   ใครอยากกลับไปเรียนนิวซีแลนด์ยกมือขึ้น เรามีโครงการดีๆ จาก ENZ Thailand หรือหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย มาฝาก โดยโครงการนี้มุ่งหวังที่จะสร้างเส้นทางการการศึกษาระยะสั้น ไปจนถึงระยะยาวให้กับนักเรียนไทย โครงการทุนค่าตั๋วเครื่องบินเพื่อนักเรียนเก่านิวซีแลนด์กลับไปศึกษาต่อระยะยาวที่นิวซีแลนด์ สำหรับนักเรียนที่เคยไปเรียนระยะสั้น ซัมเมอร์คอร์ส หรือเรียนภาษาในประเทศนิวซีแลนด์มาก่อน ด้วย วีซ่าท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ (New Zealand Visitor Visa) และมีความสนใจที่จะกลับไป เรียนต่อนิวซีแลนด์ ในหลักสูตรระยะยาว เช่น เรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์ เรียนต่อมหาวิทยาลัยที่นิวซีแลนด์ เป็นต้น โดย ENZ Thailand ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์ สนับสนุน ทุนค่าตั๋วเครื่องบิน มูลค่าสูงสุด NZ$3,000 สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนในโรงเรียน และสถาบันที่ร่วมโครงการ ดังต่อไปนี้   โรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์   เกาะเหนือ Birkenhead College, Auckland Botany Downs Secondary College, Auckland Cambridge High …

Education New Zealand Retention Campaign 2024 Read More »