ทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ Lincoln University

  ทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ของ มหาวิทยาลัย Lincoln University   มหาวิทยาลัย Lincoln University มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยมีทั้ง ทุนเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ ทุนเรียนต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์ และ ทุนเรียนต่อปริญญาโทที่นิวซีแลนด์   ทุนเรียนภาษาอังกฤษ 12 สัปดาห์ ทุนเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ นี้ มอบให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติทุกคนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโทที่ Lincoln University โดยจะได้เรียนในหลักสูตร English for Academic Purposes (EAP) เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ฟรี   ทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ทุนเรียนต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์ มูลค่า NZ$3,000 – NZ$10,000 ทุนนี้มอบให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ ของ มหาวิทยาลัย Lincoln University ✅ Lincoln University International Undergraduate …

ทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ Lincoln University Read More »