ทุนเรียนต่อมัธยมอังกฤษ ปีการศึกษา 2024

โรงเรียนมัธยมอังกฤษ Adcote School for Girls และ Myddelton College ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่น้องๆ ที่มีความโดดเด่น ด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา โดย ทุนเรียนต่อมัธยมอังกฤษ นี้ มูลค่าทุนสูงสุดถึง 50% ของค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก หรือมูลค่าสูงสุดกว่า 700,000 บาท โรงเรียนประจำหญิงล้วน Adcote School for Girls ตั้งอยู่ในใจกลางของ Shropshire ที่สวยงาม มีความโดดเด่นด้านวิชาการ ได้รับรางวัลสำหรับโรงเรียนประจำ (Boarding School) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 84% achieved A Level Grade A* to A in 2023 65% ของนักเรียนได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่ Imperial College London, King’s College London และมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่ม …

ทุนเรียนต่อมัธยมอังกฤษ ปีการศึกษา 2024 Read More »