ทุนเรียนต่อมัธยมอังกฤษ ปีการศึกษา 2024

โรงเรียนมัธยมอังกฤษ Adcote School for Girls และ Myddelton College

ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่น้องๆ ที่มีความโดดเด่น ด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา โดย ทุนเรียนต่อมัธยมอังกฤษ นี้ มูลค่าทุนสูงสุดถึง 50% ของค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก หรือมูลค่าสูงสุดกว่า 700,000 บาท

โรงเรียนประจำหญิงล้วน Adcote School for Girls

✅ ตั้งอยู่ในใจกลางของ Shropshire ที่สวยงาม
✅ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ ได้รับรางวัลสำหรับโรงเรียนประจำ (Boarding School)
✅ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 84% achieved A Level Grade A* to A in 2023
✅ 65% ของนักเรียนได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่ Imperial College London, King’s College London และมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่ม Russell Group
✅ มีหลักสูตรด้านการเงิน สำหรับนักเรียนที่สนใจ CMI (Chartered Management Institute)

โรงเรียนประจำอังกฤษ Myddelton College

✅ โรงเรียนประจำชาย-หญิง ตั้งอยู่ที่ Denbigh อันงดงาม ทางตอนเหนือของเวลส์
✅ เป็นโรงเรียนต้นแบบ Microsoft Showcase School โดดเด่นด้านการบูรณาการเทคโนโลยีในการศึกษา
✅ มี Elite Sports Program ที่ครอบคลุมกีฬา เช่น เทนนิส ฟุตบอล การฝึกขี่ม้า และบาสเก็ตบอล
✅ มีหลักสูตร Outdoor Adventure Education Program กิจกรรมการเรียนรู้กลางแจ้ง ด้วยสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เพื่อปลูกฝังความยืดหยุ่น ความเป็นผู้นำ และทักษะการทำงานเป็นทีม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเดินเรือ ปีนเขา พายเรือคายัค พายเรือแคนู และปั่นจักรยานเสือภูเขา
คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
 • ระดับภาษาอังกฤษดีเยี่ยมในระดับเกรด B หรือเทียบเท่า
 • ต้องยื่น Portfilio กรณี สมัครทุน ด้านดนตรี กีฬา หรือศิลปะ
 • ต้องสามารถเข้าเรียนได้ภายในเดือนกันยายน 2567 (Intake September 2024)
 • ต้องลงทะเบียนอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา (Academic Year)
 • ต้องสามารถรับผิดชอบค่าธรรมเนียมคงเหลือหลังจากหักทุนการศึกษาแล้ว และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นที่โรงเรียน
เอกสารที่ใช้ในการสมัครทุนการศึกษา
 • กรอกเอกสารใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมชำระค่าสมัคร 150 ปอนด์ (ไม่คืนทุกกรณี)
 • สำเนาพาสปอร์ต
 • ใบแสดงผลการเรียนย้อนหลัง 2 ปี
 • Portfolio จัดรูปแบบสวยงาม เป็นไฟล์ pdf
 • ผลการวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOFEL (ถ้ามี)
 • เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ต้องการให้พิจารณา
ปิดรับสมัครวันที่ 15 ธันวาคม 2023 ทุนมีจำนวนจำกัด อาจจะปิดรับก่อนถึงวันที่กำหนด
Note: *ทุนเรียนต่อมัธยมอังกฤษ นี้สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเรียนในเทอมการศึกษา September 2024 เท่านั้น โดยทุนจะพิจารณาจากฝ่ายวิชาการของโรงเรียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ #GeniusPlusEducation
♦️ Tel: 092-8869669, 097-2420602
♦️ Line: @geniusplusedu (มี@นำหน้า)
♦️ Email: admin@geniusplusedu.com
Scroll to Top