School Present

รายชื่อโรงเรียนมัธยมอังกฤษ

เรียนต่อมัธยมอังกฤษกับ จีเนียส พลัส เอ็ดดูเคชั่น เราให้คำปรึกษาและดำเนินการสมัครเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหราชอาณาจักร (United Kingdom) รวมไปถึงดำเนินการยื่นวีซ่า จัดหาที่พัก และดูแลนักเรียนตลอดระยะเวลาเรียนที่อังกฤษ   รายชื่อโรงเรียนมัธยมอังกฤษ Abbey DLD Group of Colleges DLD College London Abbey College Cambridge Abbey College Manchester Kings Colleges Kings Bournemouth Kings Brighton Kings London Kings Oxford The Alpha Schools Group Beechwood School, Tunbridge Wells The Chalfonts Independent Grammar School, Buckinghamshire Lucton School, Herefordshire Sackville School, …

รายชื่อโรงเรียนมัธยมอังกฤษ Read More »

Marist College

link ไปที่ Website โรงเรียน http://www.maristcollege.school.nz/Home/ Marist College Marist College is a Year 7 – 13 Catholic Secondary School for girls. Our College is situated in Mt Albert, approximately 10 minutes drive from central Auckland, New Zealand. Our Motto, Ad Jesum per Mariam, To Jesus through Mary provides the focus for each individual to develop their potential to the …

Marist College Read More »

St Mary’s Anglican Girls’ School

Link สู่ Website ของโรงเรียน : http://www.stmarys.wa.edu.au/  Link Virtual Tour ของโรงเรียน : http://www.stmarys.wa.edu.au/tours/  St Mary’s Anglican Girls’ School is an approved school to accept Full Fee Paying Overseas Students. Each year we welcome girls from countries all over the world, including Singapore, Malaysia, Hong Kong and Thailand. St Mary’s presently has twenty overseas students who are boarders. International Students at …

St Mary’s Anglican Girls’ School Read More »

Westminster School

Why choose Westminster? Westminster School has many great features. We aim to offer students every opportunity at School, with our small class sizes and a wide range of subjects and co-curricular choices. Regardless of a student’s particular strength or area of interest, we have an enthusiastic & specialist teacher, excellent program and outstanding facility for the …

Westminster School Read More »

United States of America (USA)

ระบบการศึกษา 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Course) มีนักเรียนจำนวนหลายพันคนเดินทางเข้ามาศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศสหรัฐ อเมริกาทุกปี หลายคนเข้ามาศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับ วิทยาลัยหรือระดับมหาวิทยาลัยที่ประเทศนี้ บางก็มาศึกษาภาษาอังกฤษไปพร้อมกับเก็บเกี่ยวประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบ อเมริกันชน บางก็มาเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อความพัฒนาในอาชีพของตน แต่ด้วยเหตุผลใดก็ตาม การศึกษาภาษาอังกฤษ มีความสนุกสนาน ได้รับประสบการณ์และเรียนรู้วัฒนธรรมจากหลายชนชาติ และพบเพื่อนใหม่จากทั่วทุกมุมโลก เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ มีชุมชนในเมืองใหญ่และชุมชนในชนบท วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยก็มีทั้งขนาดใหญ่และเล็ก ซึ่งเป็นทั้งของเอกชนและของรัฐบาล ดังนั้น การเลือกที่เรียนที่เหมาะสมที่สุด จึงเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ได้ตั้งไว้ในการเข้ามาทำการศึกษา ภาษาอังกฤษที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรภาษาอังกฤษอาจแบ่งได้เป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เสนอหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษแบบเต็มเวลา ซึ่งหลักสูตรติวเข้มภาษาอังกฤษส่วนใหญ่นั้นนักศึกษาต้องใช้เวลาทำการศึกษาใน ชั้นเรียน 20-25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และตามเงื่อนไขของการขอวีซ่านักเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น นักศึกษาต้องทำการศึกษาในชั้นเรียนเป็นเวลาอย่างน้อย 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ดังนั้น นักศึกษาจึงเริ่มทำการศึกษาตั้งแต่วันแรกของภาคการศึกษา ข้อได้เปรียบของหลักสูตรนี้คือ นักศึกษาสามารถเข้าพักอาศัยในหอพักนักศึกษาของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้ และยังสามารถเข้าใช้ห้องสมุด สถานที่พักผ่อน สถานที่เล่นกีฬา และเครื่องอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งนักศึกษายังมีโอกาสได้ทำการฝึกฝนพูดภาษาอังกฤษกับนักศึกษาคนอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในหอพักนักศึกษาเดียวกันหรือในเวลาที่อยู่ในโรงอาหาร ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยบางแห่ง นักศึกษาภาษาอังกฤษที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับก้าวหน้าอาจสามารถลงเรียนหลัก สูตรวิชาบางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้ในระหว่างที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษอยู่ และข้อดีอีกข้อของการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ESL) ของวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยก็คือว่า …

United States of America (USA) Read More »

United Kingdom (UK)

ระบบการศึกษา 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Language) มีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษนับพันหลักสูตรอยู่ทั่วประเทศอังกฤษ, สก๊อตแลนด์, เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ หลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หรืออาจเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาเพิ่มเติมหรืออุดมศึกษาของสหราช อาณาจักร เพื่อการเรียนระดับการศึกษาเพิ่มเติมหรืออุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร คุณจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษที่ดี เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเข้าใจอาจารย์ผู้สอนและติดตามเนื้อหาหลักสูตรได้ อย่างประสบความสำเร็จ ในกรณีที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของนักเรียน ทางโรงเรียน, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ของสหราชอาณาจักรจะขอให้ทางนักเรียนแสดง ทักษะความรู้ภาษาอังกฤษก่อนที่จะสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับเพิ่ม เติมหรืออุดมศึกษา ยกตัวอย่างเช่น อาจมีการทำการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ หรือขอดูคุณวุฒิการศึกษาภาษาอังกฤษ  หรือเรียนหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรปูพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ หากคุณต้องใช้วีซ่า Tier 4 เพื่อการเรียนระดับการศึกษาเพิ่มเติมหรืออุดมศึกษา กรุณาไปที่เว็บไซต์ของ UKBA เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ Tier 4 รูปแบบการเรียน หลักสูตรภาษาอังกฤษมีทั้งแบบนอกเวลาหรือเต็มเวลา หลักสูตรเต็มเวลาจะมีชั่วโมงเรียนประมาณ 15-24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยสามารถเลือกระยะเวลาของหลักสูตรได้ตั้งแต่หนึ่งวันถึงหนึ่งปี หลักสูตรในช่วงวันหยุดและปิดภาคเรียนได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงฤดู ร้อน (มิถุนายน, กรกฎาคมและสิงหาคม) และเป็นวิธีการอันยอดเยี่ยมในการผสมผสานการเรียนกับงานหรือชีวิตในโรงเรียน โดยวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้าสังคมได้มากที่สุดคือการเรียนในหลัก สูตรที่คุณจะได้เรียนร่วมกับนักศึกษาคนอื่นๆในชั้นเรียน แต่สำหรับประสบการณ์การเรียนแบบส่วนตัว คุณสามารถเลือกเรียนแบบตัวต่อตัวก็ได้ ปีการศึกษา ในสหราชอาณาจักร ปีการศึกษาปกติสำหรับโรงเรียน, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะเริ่มต้นในเดือนกันยายนและต่อเนื่องจนถึงเดือน มิถุนายนหรือกรกฎาคม โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า …

United Kingdom (UK) Read More »

New Zealand

โรงเรียนระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา (Primary and Secondary Schools) ระดับประถมศึกษา (Primary) ตั้งแต่ year 1-8 (อายุ 5-12 ปี) ต่อเนื่องมาถึงระดับมัธยมศึกษา (Secondary) ตั้งแต่ year 9-13 (อายุ 13-19 ปี) ซึ่งจะมีการเปิดสอนวิชาที่หลากหลาย โดยแต่ละโรงเรียนสามารถจัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการสอนได้เอง โดยยึดจากโครงสร้างหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมเกือบทุกแห่งของนิวซีแลนด์จะสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการสอน มาตรฐานของการศึกษา ตลอดจนสาขาวิชาต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตาม มาตรฐานของ National Certificate of Educational Achievement ทั้งนี้ระบบการเรียนของที่นี่ยังสอดคล้องและสามารถปรับใช้กับระบบการเรียนใน ระดับมัธยมในประเทศอื่นๆ อีกด้วย โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์เกือบทั้งหมดเป็นโรงเรียนของรัฐ และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีเพียงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นโรงเรียนหญิงหรือชายล้วน โดยส่วนใหญ่นักเรียนต่างชาติที่มาเรียนในนิวซีแลนด์ จะมาเรียนในระดับมัธยมปลายในชั้นปีที่ 11-13 (อายุ15-19ปี) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศ นิวซีแลนด์หรือประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาอังกฤษ ภายหลังจากที่นักเรียนจบระดับ Year12 หรือ 13 …

New Zealand Read More »

Australia

หลักสูตรระดับโรงเรียน (Schools) การศึกษาในระดับโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียจะรวมถึง เด็กก่อนวัยเรียน เตรียมอนุบาล (หรือโรงเรียนอนุบาล) โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (หรือโรงเรียนมัธยมศึกษา) และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือวิทยาลัย)  การศึกษาในโรงเรียนจะใช้เวลาทั้งหมด 13 ปี ตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นการศึกษาภาคบังคับจนอายุ 16 ปี ประเภทของโรงเรียนที่มีในออสเตรเลีย รวมถึงโรงเรียนของรัฐบาล โรงเรียนที่ไม่ใช่ของรัฐบาล (รวมโรงเรียนสอนศาสนา เช่น คาทอลิก และอิสลาม) โรงเรียนทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนกับแผนกการศึกษาของรัฐหรือเขต และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานและการขึ้น ทะเบียนครู โรงเรียนออสเตรเลียทำมากกว่าการให้ความรู้กับนักเรียน แต่ยังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้รู้จักชีวิต พัฒนาการด้านทักษะการสื่อสาร การฝึกฝนตนเอง และความเคารพตัวเอง คนรอบข้างและโลก โรงเรียนมีหลักสูตรที่ครอบคลุมสาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ การศึกษาสังคมและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ (LOTE) เทคโนโลยี สุขภาพและการศึกษาด้านกายภาพ พวกเขายังเชื่อมั่นในประโยชน์ของการศึกษาแบบครอบคลุมรอบด้าน รวมทั้งการทำงานเป็นทีม การแสดงออก และการพัฒนาบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นภายนอกห้องเรียน ในประเทศออสเตรเลียที่คุณจะเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ หลากหลายที่ช่วยพัฒนาศัพยภาพส่วนบุคคล ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านวิชาการ และช่วยพัฒนาทักษะและคุณภาพที่จำเป็นสำหรับชีวิตในวัยผู้ใหญ่ในโลกที่มีการ เปลี่ยนแปลง …

Australia Read More »

Scroll to Top