Singapore English Program 2024

Singapore English Program 2024 เรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นที่สิงคโปร์ ที่สถาบัน LSBF Singapore     เรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ เดินทางได้เลยไม่ต้องทำวีซ่า พร้อมท่องเที่ยวและทำกิจกรรมต่างๆ มากมายที่สิงคโปร์  พลาดไม่ได้กับเครื่องเล่นต่างๆ ที่ Universal Studios Singapore ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจที่สิงคโปร์ สถาบันภาษา LSBF Singapore สถาบัน LSBF (London School of Business and Finance) ก่อตั้งขึ้นที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยได้ก่อตั้งวิทยาเขตสิงคโปร์ในปี 2011 ซึ่งตั้งอยู่ที่ใจกลางเมือง เลขที่ 143 Cecil Street GB Building #23-01, 069542, Singapore เปิดสอนในหลักสูตรที่พัฒนาศักยภาพและความสามารถ ให้กับนักศึกษาอย่างหลากหลายตั้งแต่หลักสูตรภาษา อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท หลักสูตร …

Singapore English Program 2024 Read More »