Internship New Zealand

โครงการฝึกงานการโรงแรมประเทศนิวซีแลนด์   รายละเอียดโครงการ โครงการ Internship New Zealand เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มองหาตำแหน่งงาน/ฝึกงานด้าน การโรงแรม การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการในประเทศนิวซีแลนด์   ทำไมต้องเลือก ฝึกงานที่นิวซีแลนด์ กับเรา มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษา หลายแห่งกำหนดให้นักศึกษาฝึกงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรับประสบการณ์ภาคปฏิบัติและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษา ซึ่งประสบการณ์การฝึกงานนั้นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์การฝึกงานที่มีสภาพแวดล้อมในต่างประเทศ   ค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกงานที่นิวซีแลนด์ เอกสารการสมัครโครงการ ฝึกงานที่นิวซีแลนด์ ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการด้านล่างนี้มาที่ admin@geniusplusedu.com สนใจ ฝึกงานที่นิวซีแลนด์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ Genius Plus Education  Tel: 092-8869669, 097-2420602  Line: @geniusplusedu (มี@นำหน้า)  Email: admin@geniusplusedu.com #ฝึกงานต่างประเทศ #ฝึกงานที่นิวซีแลนด์ #ฝึกงานการโรงแรม #ฝึกงานแบบมีรายได้ #จีเนียสพลัสเอ็ดดูเคชั่น #InternshipNZ #InternshipNewZealand #GeniusPlusEducation