ทุนการศึกษา

ทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ Lincoln University

  ทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ของ มหาวิทยาลัย Lincoln University   มหาวิทยาลัย Lincoln University มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยมีทั้ง ทุนเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ ทุนเรียนต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์ และ ทุนเรียนต่อปริญญาโทที่นิวซีแลนด์   ทุนเรียนภาษาอังกฤษ 12 สัปดาห์ ทุนเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ นี้ มอบให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติทุกคนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโทที่ Lincoln University โดยจะได้เรียนในหลักสูตร English for Academic Purposes (EAP) เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ฟรี   ทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี ทุนเรียนต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์ มูลค่า NZ$3,000 – NZ$10,000 ทุนนี้มอบให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ ของ มหาวิทยาลัย Lincoln University ✅ Lincoln University International Undergraduate …

ทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ Lincoln University Read More »

ทุนเรียนต่อมัธยมอังกฤษ ปีการศึกษา 2024

โรงเรียนมัธยมอังกฤษ Adcote School for Girls และ Myddelton College ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่น้องๆ ที่มีความโดดเด่น ด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา โดย ทุนเรียนต่อมัธยมอังกฤษ นี้ มูลค่าทุนสูงสุดถึง 50% ของค่าเล่าเรียนและค่าที่พัก หรือมูลค่าสูงสุดกว่า 700,000 บาท โรงเรียนประจำหญิงล้วน Adcote School for Girls ตั้งอยู่ในใจกลางของ Shropshire ที่สวยงาม มีความโดดเด่นด้านวิชาการ ได้รับรางวัลสำหรับโรงเรียนประจำ (Boarding School) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 84% achieved A Level Grade A* to A in 2023 65% ของนักเรียนได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่ Imperial College London, King’s College London และมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่ม …

ทุนเรียนต่อมัธยมอังกฤษ ปีการศึกษา 2024 Read More »

Scroll to Top