โครงการฑูตประชาสัมพันธ์/ทุนเรียนภาษาระยะสั้น 2 สัปดาห์
   

ขอรับคำปรึกษา #ฟรี❗️ไม่มีค่าใช้จ่าย #จีเนียสพลัสเอ็ดดูเคชั่น #GeniusPlusEducation #สมาชิกของสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติหรือTIECA #ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศได้รับการรับรองจากหน่วยงานและสมาคมต่างประเทศมากมาย เช่น British Council/Accredited Agent Counsellor in UK (เลขที่ GAL/15078), รับรองโดย PIER/Accredited Agent Counsellor in Australia (เลขที่ K209) เป็นต้น

♦️ Tel: 097 242 0602 
♦️ Line: @geniusplusedu (มี@นำหน้า) 
♦️ Email: info@geniusplusedu.com 
♦️ Website: www.geniusplusedu.com 
♦️ Fan Page: www.facebook.com/geniuspluseducationแบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 68,524