ACG English School

ACG English School

หนึ่ง ในโรงเรียนภาษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ ACG English School สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการแบบเข้มข้น (Intensive Academic English) สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในระดับมัธยม เตรียมอุดมศึกษา อุดมศึกษา หรือเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษขณะกำลังศึกษา

ACG English School ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 345 Queen Street ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ ใกล้กับมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์, มหาวิทยาลัย AUT, ACG Senior College, ACG Yoobee School of Design, New Zealand School of Tourism และ New Zealand Career College เนื่องจากโรงเรียนอยู่กลางใจเมืองทำให้สะดวกต่อการเดินทางและง่ายต่อการหา ที่พัก
ห้องเรียนของเราติดเครื่อง ปรับอากาศทุกห้อง และมีสื่อการสอนอันทันสมัย เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องนั่งเล่นสำหรับนักเรียน ห้องสมุด และโรงอาหาร

 

      
 

 

 • ACG English School เปิดสอนตลอดปีและรับนักเรียนใหม่ทุกสัปดาห์
 • นักเรียนที่เรียนจบตามระดับที่กำหนดของ ACG English School จะได้รับรองการเรียนต่อทุกหลักสูตรของ ACG
 • เรารับนักเรียนอายุต่ำสุด 12 ปี
 • นักเรียน ACG English School ทุกคนจะได้รับแจก iPad ฟรีตลอดหลักสูตร เพื่อสามารถดาวน์โหลดบทเรียนจากอินเตอร์เนทได้
 • หลักสูตรใช้เวลาเรียน 24 หรือ 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • นักเรียนแต่ละคนมีครูที่ปรึกษาส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือในด้านการเรียน
 • ครูทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนและได้จด ทะเบียนกับคุรุสภานิวซีแลนด์ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาได้รับอนุมัติให้สอนในโรงเรียนนิวซีแลนด์ได้ตามกฏหมาย
 • โรงเรียนออกใบรายงานผลให้นักเรียนทุก 12 สัปดาห์ นอกเหนือจากการประเมินผลจากครูที่ปรึกษา
 • โรงเรียนมีกิจกรรมสันทนาการนอกโรงเรียนมากมายให้เลือกเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนให้นักเรียนในขณะศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์

 

 

 

Intensive Academic English*

 • หลักสูตร 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ประกอบด้วยสององค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบหลักของการเรียนรู้ (The Core Curriculum Module) และเทคนิคการเตรียมตัวสอบ IELTS (The Preparation for IELTS Module)
 • หลักสูตร 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ประกอบด้วยสามองค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบหลักของการเรียนรู้ (The Core Curriculum Module) เทคนิคการเตรียมตัวสอบ IELTS (The Preparation for IELTS Module) และวิชาเลือก (The Elective Module)

The Core Curriculum Module ประกอบ ด้วยการพัฒนาทักษะการใช้ภาษา ในขณะที่เทคนิคการเตรียมตัวสอบ IELTS เน้นทักษะการสอบ ส่วนวิชาเลือกมุ่งเน้นการใช้ภาษาเฉพาะในแต่ละวิชาที่เลือก

องค์ประกอบหลักของการเรียนรู้ ประกอบด้วย:

 • ทักษะการรับรู้: การฟังและการอ่าน
 • ทักษะการทำงาน: การเขียนและการพูด
 • ทักษะทางภาษา: คำศัพท์ ไวยากรณ์ และการออกเสียง

องค์ประกอบทักษะการเรียนรู้ใช้เวลาเรียน ประมาณ 13 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษา โครงสร้างไวยากรณ์ การอ่าน การฟัง และการเขียน

 

The Preparation for IELTS Module ใช้เวลาเรียนประมาณ 11 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ได้รับการออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะอันเกี่ยวเนื่องกับการสอบ IELTS

ทักษะนี้ประกอบด้วย:
■ ทักษะการฟัง      ■ ทักษะการเขียน      ■ ทักษะการอ่าน      ■ ทักษะการพูด

 

The Elective Module: 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

องค์ประกอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นัก เรียนสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ ธุรกิจศึกษา วิทยาศาสตร์ หรือ การเล่าเรื่องที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์

องค์ประกอบนี้มีประโยชน์มากสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาและต้องการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป

 

*หลักสูตร Intensive Academic English จดทะเบียนกับ NZQA ในนาม Intensive General English

 

เส้นทางการศึกษาสู่โรงเรียนในเครือ ACG

นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรข้างล่างของ ACG English School และมีผลการเรียนถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับการรับรองการเข้าเรียนต่อในโรงเรียนในเครือ ACG และหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาดังต่อไปนี้

 


ทางพี่ที่ปรึกษา Genius Plus Education ยินดีให้คำปรึกษาผ่าน

Email: info@geniusplusedu.com

Tel: 097-242-0602

Facebook: https://www.facebook.com/GeniusPlusEducations และ contact us ค่ะ


 • English Teching College (ETC) English Teaching College (ETC) is one of New Zealand’s most multi-cultural English language schools with students from up to 40 different countries at...
Visitors: 78,032