New Zealand


น้องๆสามารถหาข้อมูลการเรียนภาษาในประเทศนิวซีแลนด์ได้ที่ส่วนนี้คะ

ทางพี่ที่ปรึกษา Genius Plus Education ยินดีให้คำปรึกษาผ่าน

Email: info@geniusplusedu.com

Tel: 097-242-0602

Facebook: https://www.facebook.com/GeniusPlusEducations และ contact us ค่ะ


 

New Zealandชาว เมารี (Maori) เป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์กว่า 2,000 ปีมาแล้ว อพยพมาจากทวีปเอเชีย โดยนิวซีแลนด์เป็นประเทศเกษตรกรรมที่ส่งออกเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม เนย และพืชพันธุ์ธัญญาหารออกสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป อเมริกา และเอเชีย นิวซีแลนด์มีบทบาทและจุดยืนที่มั่นคงในการรักษาสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์ ธรรมชาติ และแม้จะเป็นประเทศเล็กๆ แต่นิวซีแลนด์ก็ยืนยันอย่างเหนียวแน่นในการต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์และการ ทดลองนิวเคลียร์ในแปซิฟิกตอนใต้ของประเทศมหาอำนาจ ทั้งโดยรัฐและองค์กรเอกชน

ภูมิประเทศ

นิวซีแลนด์ ตั้ง อยู่ในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ซึ่งมีพื้นที่รวมโดยประมาณเกือบ 3 แสนตารางกิโลเมตร ดินแดนที่ใกล้ที่สุดคือ ทวีปออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ประกอบไปด้วย 2 เกาะใหญ่ คือเกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) ซึ่งยังไม่นับรวมเกาะเล็กๆ อีกมากมาย นิวซีแลนด์ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม มีประชากรประมาณเกือบ 4 ล้านคน 

พื้นที่ ส่วนใหญ่ในนิวซีแลนด์เป็นเทือกเขาสูงและเนินเขา เกาะใต้มีเทือกเขาสูง มีฟยอร์ด (Fjord) ธารน้ำแข็ง และทะเลสาปในใจกลางเกาะ มีน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด ภูเขาสูงสุด ซึ่งอยู่ในเกาะใต้

 

 เกาะเหนือ (North Island)

 Auckland

เมือง ที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตา และอ่าวมานูเกา เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรม ของประเทศ เนื่องจากเป็นเมืองท่าที่สำคัญและมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น Sky Tower, Mount Eden, Auckland Zoo, Auckland Museum, Auckland Regional Botanical Garden


Hamilton
เมืองที่สวยงาม ที่นักท่องเที่ยวมาชมความงามของแม่น้ำและเมืองนี้ แม่น้ำไวกาโต้ถือได้ว่าเป็นหัวใจของเมือง เนื่องจากเป็นแหล่งรวมย่านธุรกิจ สถานที่ราชการ โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย

Napier
เมือง ทางฝั่งตะวันออกของเกาะเหนือ เป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากเมืองอื่นๆในนิวซีแลนด์ที่มีชื่อเสียง ด้านความงดงามทางธรรมชาติ นาเปียร์มีชื่อเสียงในด้านความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์อาร์ตเดโค (Art Deco) และ เมดิเตอร์เรเนียน 

Northland
เมืองทางตอน เหนือของ Auckland ขึ้นไประยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมไปยังบริเวณที่เหนือสุดของนิวซีแลนด์เพื่อชม ความงามของธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่ง ลักษณะที่เด่นและแปลกตาของบริเวณนี้ คือ ต้นโพฮูตูกาวา (Pohutukawa) ที่มีดอกสีแดงสดสะพรั่งเต็มต้น ขึ้นอยู่เรียงรายตามชายฝั่ง นอกจากนี้ยังมีหาดทรายที่สวยงามและป่าคาอูรี (Kauri Forests) สำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ

Rotorua 
เมือง ที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เมืองนี้อุดมไปด้วยแหล่งกำเนิดของน้ำพุร้อน ป่า ทุ่งหญ้าและทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ ด้วยปลาเทราต์ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองโบราณที่สั่งสมวัฒนธรรมของชาวเมารี ทำให้เมือง นี้เต็มไป ด้วยความสนุกสนาน สำหรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม แหล่งท่องเที่ยว เช่น Lake Rotorua, Rainbow Spring Farm, Whirinaki Forest Park


Taupo 
ตั้ง อยู่บนริมฝั่งทะเลสาบเตาโป ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ เป็นเมืองตากอากาศที่สำคัญเมืองหนึ่ง ชาวเตาโปบอกว่าที่นี่คือเมืองหลวงของการตกปลาเทร้าท์ของโลก 
Tauranga
เป็น ศูนย์รวมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ที่สำคัญ ยังมีความสวยงามของอ่าว นอกจากจะได้พบกับท่าเรือที่มีเรือยอชต์จอดมากมายแล้ว ยังมีเรือสำหรับพานักท่องเที่ยวแล่นไปตามอ่าวเพื่อชมทัศนียภาพด้วย

Waikato
เมือง ที่มีความเขียวขจีของป่าไม้ เป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อเรื่องนม พร้อมที่จะถูกแปรรูปเป็นเนยแข็ง เนย และ นมผงอันเลื่องชื่อ เนื่องจากบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้าสำหรับเป็นอาหารของฝูงวัวนม ต่างๆ รวมถึงแกะ

Wellington 
เป็นเมืองหลวงของ นิวซีแลนด์ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายสุดของ เกาะเหนือ ซึ่งจะเป็นแหล่งที่ตั้งของที่ทำการรัฐบาลและเมืองนี้ได้รับสมญาว่าเป็น Windy city เป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่าง เกาะเหนือ และเกาะใต้ ที่มีช่องแคบคุก (cook) คั่นกลาง ทำให้เกิดกระแสลมแรง เป็นแหล่งรวมสถานที่สำคัญ ผ่อนคลายกับบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบ ตั้งอยู่บนอ่าวของทางตอนใต้สุดของเกาะเหนือ มีความสำคัญในด้านการปกครอง 

 

 เกาะใต้ (South Island)

 Christchurch

เมือง ที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษอย่างแท้จริง มีสวนดอกไม้สวยงาม มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านกลางเมืองและประกอบด้วยสถาปัตยกรรมในรูปแบบของอังกฤษ ยุคบุกเบิก


Dunedin
เรียกได้ว่าเป็นสก๊อต แลนด์แห่งนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ในเขต Otago เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ University of Otago ปัจจุบันเป็นจุดศูนย์กลางนักท่องเที่ยวทัวร์ธรรมชาติ (Eco-tour) เช่น ทัวร์ดูนกเพนกวิน, ทัวร์ดูแมวน้ำ, และการเดินป่าแบบธรรมชาติ


Nelson 
เมือง เก่าแก่ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งศิลปะ วัฒนธรรม และความมีชีวิตชีวา ตลอดปีจะมีเทศกาลบันเทิงและกิจกรรมต่าง เช่น เทศกาลฤดูร้อน งานแฟร์ศิลปหัตถกรรม แข่งวิ่งมาราธอน เทศกาลดอกไม้และการแต่งสวน เทศกาลอาหารและไวน์ เป็นต้น 

Queenstown
ตั้ง อยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู (Wakatipu) จึงมีวิวสวยของเทือกเขาสีฟ้ายอดเขาหิมะปกคลุมขาว สะท้อนเงาทะเลสาบให้ผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติได้ชื่นชมกัน ควีนสทาวน์เป็นเมือง แห่งความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา มีกิจกรรมนานัปการให้ทำ ทั้งในบริเวณตัวเมือง และเมืองใกล้เคียง


  • ACG English School หนึ่ง ในโรงเรียนภาษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ ACG English School สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการแบบเข้มข้น (Intensive Academic English) สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเร...

  • English Teching College (ETC) English Teaching College (ETC) is one of New Zealand’s most multi-cultural English language schools with students from up to 40 different countries at...
Visitors: 78,032