United Kingdom (UK)

ข้อมูลทั่วไป 

สหราชอาณาจักรอังกฤษตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของทวีปยุโรป และเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับความ นิยมจากนักศึกษา ต่างชาติในการไปเรียนต่ออังกฤษ อันเนื่องมาจากภูมิประเทศที่สวยงาม มีความเจริญด้านวัฒนธรรม มีคุณภาพทางการ ศึกษาหลากหลายสาขา

 

สหราชอาณาจักร หรือ United Kigdom (UK)

ชื่อเต็ม United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland โดยที่ United Kingdom หมายถึงทั้งเกาะใหญ่ (Great Britain) ซึงประกอบไปด้วยประเทศอังกฤษ (England), สก๊อตแลนต์(Scotland) และ เวลส์ (Wales) โดยมีไอร์แลนด์เหนือ (Northern Ireland) เป็นแคว้น

 

ประชากรส่วนใหญ่ อยู่ที่ England  50 กว่าล้านคน, Scotland 5 กว่าล้านคน, Wales 3 กว่าล้านคน และอยู่ที่ Northern Ireland เกือบ 2 ล้านคน

 

 

 

 

1. England เป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด ของสหราชอาณาจักร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ำ

 

2. Scotland เป็นประเทศที่มีพื้นที่รองลงมาจาก London เมืองหลวงคือ Edinburgh มีประชากรประมาณ 5 ล้านคน ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ว่างเปล่า และยังมีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยว ทะเลสาบ และแหล่งน้ำธรรมชาติมากมาย ระบบเศรษฐกิจของสก็อตแลนด์ เน้นไปทางด้าน Electronics, Microelectronics และ Biotechnology


3. Wales ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชายฝั่งทะเล ทะเลสาบ และภูเขาสูง เมืองหลวงที่มีประชากรมากที่สุดถึง 300,000 คน ได้แก่ Cardiff ซึ่งเศรษฐกิจหลักของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรม Electronics ชิ้นส่วนรถยนต์การเงิน และการดูแลสุขภาพ


4. Northern Ireland เป็นแคว้นเล็กๆของสหราชอาณาจักร มีเมืองหลวง คือ เมือง Belfast พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชนบท มีอัตราค่าครองชีพต่ำสุด ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษา Irish Gralic

 

สภาพภูมิอากาศ

สหราชอาณาจักรจัดอยู่ในประเภทค่อนข้างหนาวและมีความชื้นสูง เนื่องจากเป็นเกาะที่มีกระแสน้ำอุ่นและน้ำเย็น ไหลผ่าน ทำให้เกิดหมอกปกคลุมบางบริเวณอย่างหนาแน่น อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นฤดูหนาว 2-4 องศาเซลเซียส และสูงสุดฤดูร้อน 18-22 องศาเซลเซียส

 

ฤดูกาลมี 4 ฤดู
 Spring: ฤดูใบไม้ผลิ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
 Summer: ฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
 Autumn: ฤดูใบไม้ร่วง เดือนกันยายน – พฤศจิกายน
 Winter: ฤดูหนาว เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์

เวลา

สหราชอาณาจักรเป็นที่ตั้งของเส้นแบ่งเขตเวลาโลก GMT (Greenwich Mean Time) จึงมีเวลาที่ช้ากว่าประเทศไทย 6 – 7 ชั่วโมงระบบเงินตราและอัตราการแลกเปลี่ยน

สกุลเงินคือ £, Pound Sterling ( ปอนด์สเตอร์ลิง )

*กรุณาเช็คอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันจากเว็บไซต์ธนาคารหรือแถบด้านซ้ายของเว็บไซต์

 

 

ระบบไฟฟ้า

ใช้ระบบ 240 V. AC. 50 Hz เหมือนประเทศไทยแต่แตกต่างกันตรงลักษณะของปลั๊กไฟใช้ชนิด 3 ขา

 

 

ระบบการศึกษา

 

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Language)

 

        

 

มีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษนับพันหลักสูตรอยู่ทั่วประเทศอังกฤษ, สก๊อตแลนด์, เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ หลักสูตรนี้เป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษทั่วไป ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หรืออาจเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาเพิ่มเติมหรืออุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร เพื่อการเรียนระดับการศึกษาเพิ่มเติมหรืออุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร คุณจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษที่ดี เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเข้าใจอาจารย์ผู้สอนและติดตามเนื้อหาหลักสูตรได้อย่างประสบความสำเร็จ

 

ในกรณีที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของนักเรียน ทางโรงเรียน, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ของสหราชอาณาจักรจะขอให้ทางนักเรียนแสดงทักษะความรู้ภาษาอังกฤษก่อนที่จะสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับเพิ่มเติมหรืออุดมศึกษา ยกตัวอย่างเช่น อาจมีการทำการสอบความรู้ภาษาอังกฤษ หรือขอดูคุณวุฒิการศึกษาภาษาอังกฤษ  หรือเรียนหลักสูตรระยะสั้น หรือหลักสูตรปูพื้นฐานเพื่อพัฒนาทักษะ

 

สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ หากคุณต้องใช้วีซ่า Tier 4 เพื่อการเรียนระดับการศึกษาเพิ่มเติมหรืออุดมศึกษา กรุณาไปที่เว็บไซต์ของ UKBA เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ Tier 4

 

รูปแบบการเรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษมีทั้งแบบนอกเวลาหรือเต็มเวลา หลักสูตรเต็มเวลาจะมีชั่วโมงเรียนประมาณ 15-24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยสามารถเลือกระยะเวลาของหลักสูตรได้ตั้งแต่หนึ่งวันถึงหนึ่งปี

หลักสูตรในช่วงวันหยุดและปิดภาคเรียนได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงฤดูร้อน (มิถุนายน, กรกฎาคมและสิงหาคม) และเป็นวิธีการอันยอดเยี่ยมในการผสมผสานการเรียนกับงานหรือชีวิตในโรงเรียน

โดยวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้าสังคมได้มากที่สุดคือการเรียนในหลักสูตรที่คุณจะได้เรียนร่วมกับนักศึกษาคนอื่นๆในชั้นเรียน แต่สำหรับประสบการณ์การเรียนแบบส่วนตัว คุณสามารถเลือกเรียนแบบตัวต่อตัวก็ได้

 

ปีการศึกษา

ในสหราชอาณาจักร ปีการศึกษาปกติสำหรับโรงเรียน, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจะเริ่มต้นในเดือนกันยายนและต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษจะมีความยืดหยุ่นมากกว่า หลักสูตรที่เริ่มต้นในเดือนกันยายน, มกราคมและกรกฎาคมจะได้รับความนิยมเป็นพิเศษ แต่ก็ยังมีทางเลือกอื่นๆอีกเช่นกัน

 

2. ระดับมัธยมศึกษา (Schools)

 

   

 

การศึกษาสำหรับนักศึกษาอายุ 16 ปีและต่ำกว่า – สาขาวิชาและคุณวุฒิการศึกษา

ในช่วง 2 ปีสุดท้ายของการเรียนที่โรงเรียนมัธยมศึกษา (อายุประมาณ 14-16 ปี) นักเรียนของสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่จะเลือกเรียนเพื่อคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งต่อไปนี้:

-GCSEs:

ประกาศนียบัตรทั่วไประดับมัธยมศึกษาเป็นคุณวุฒิการศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 14-16 ปีในประเทศอังกฤษ, เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ นี่คือคุณวุฒิการศึกษาที่พบได้ทั่วไปที่สุดสำหรับนักศึกษาในช่วงอายุนี้ในสหราชอาณาจักร ส่วน International GCSEs (IGCSEs) มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากกับคุณวุฒิ GCSEs และเป็นทางเลือกที่ได้รับนิยมในหมู่นักศึกษานานาชาติที่เรียนในต่างประเทศ

 

-หลักสูตร International Baccalaureate Middle Years:

คุณวุฒิมัธยมศึกษานานาชาติ (IB) เป็นหลักสูตรที่มีการเปิดสอนเพิ่มมากขึ้นที่โรงเรียนต่างๆในสหราชอาณาจักร นักศึกษาจะเรียนวิชาภาษาศาสตร์, มนุษยศาสตร์, วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ศิลปศาสตร์, พลศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตร IB เต็มเวลาระยะเวลา 2 ปี

 

-Standard grades and Intermediates:

หลักสูตรStandard grades โดยทั่วไปจะใช้เวลาเรียน 2 ปีในช่วงปีที่ 3 และ 4 ของการเรียนระดับมัธยมศึกษาพร้อมการสอบในช่วงปลายปีที่ 4 โดยแบ่งการเรียนเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับหน่วยกิตทั่วไปและปูพื้น โดยปกติจะทำการสอบที่ 2 ระดับคือระดับหน่วยกิตและทั่วไป หรือระดับทั่วไปและปูพื้น หลักสูตรการศึกษาขั้นกลาง 1 และ 2 ได้รับการออกแบบสำหรับนักศึกษาที่ได้ผ่านการสอบหลักสูตรเกรดมาตรฐานที่ระดับทั่วไปหรือปูพื้น และสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนสาขาวิชาใหม่ที่โรงเรียนหรือวิทยาลัย

 

คุณวุฒิการศึกษาเหล่านี้จะประกอบด้วยการสอบและงานประจำวิชา นักศึกษาส่วนใหญ่จะเรียนหลายสาขาวิชา ยกตัวอย่างเช่นนักศึกษาที่เรียนหลักสูตร  GCSEs อาจเรียนระหว่าง 7 ถึง 10 วิชาอาทิเช่น คณิตศาสตร์, วรรณคดีอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ วัตถุประสงค์คือการได้รับพื้นฐานที่ดีในหลากหลายสาขาวิชาเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับการศึกษาเพิ่มเติมหรือเพื่ออาชีพการทำงาน

 

สาขาวิชาและหลักสูตร

โรงเรียนรัฐบาลส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษจะปฏิบัติตาม   National Curriculum ในประเทศสก๊อตแลนด์ โรงเรียนต่างๆจะปฏิบัติตาม Curriculum for Excellence ในประเทศไอร์แลนด์เหนือ โรงเรียนต่างๆจะปฏิบัติตาม Northern Ireland Curriculum ในประเทศเวลส์ โรงเรียนต่างๆจะปฏิบัติตาม National Curriculum for Wales

 

3. ระดับอุดมศึกษา (Higher Education)

 

นักศึกษาระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรโดยทั่วไปจะมีอายุ 18 หรือมากกว่า (17 ปีในประเทศสก๊อตแลนด์) และได้สำเร็จคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มเติมแล้ว อาทิเช่น A-levels, International Baccalaureate, Scottish Highers หรือคุณวุฒิเทียบเท่าจากสหราชอาณาจักรหรือประเทศอื่น หลายคนสำเร็จหลักสูตรปูพื้นฐานหรือหลักสูตรเตรียมเข้าเรียนแล้วเช่นกัน

 

     

 

หลักสูตรอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรแบ่งออกเป็น 2 ระดับได้แก่:

- หลักสูตรระดับปริญญาตรี

อาทิเช่น คุณวุฒิปริญญาตรี, คุณวุฒิปูพื้นฐาน, อนุปริญญาแห่งชาติระดับอุดมศึกษาและอื่นๆ

- หลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี 

อาทิเช่น คุณวุฒิปริญญาโท, MBA, PhD, ปริญญาเอกและอื่นๆ โดยปกติแล้วคุณต้องสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรีเพื่อสามารถเข้าเรียนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรี

หลักสูตรส่วนใหญ่จะทำการสอนในมหาวิทยาลัย แต่ก็มีหลักสูตรจำนวนมากที่ทำการสอนที่วิทยาลัย, สถาบันสอนศิลปะเฉพาะด้าน, คณะวิชาธุรกิจและวิทยาลัยการเกษตร

 

 

4. ระดับสาขาวิชาชีพ (Vocational Qualification)

 

 

 

คุณวุฒิการศึกษาระดับวิชาชีพของสหราชอาณาจักรได้รับการยอมรับจากผู้จ้างงานและนักวิชาการทั่วโลก

หลักสูตรวิชาการจะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์, การคิดเชิงวิเคราะห์และความรู้

หลักสูตรอาชีวศึกษาและวิชาชีพที่มุ่งเน้นด้านอาชีพจะมอบทักษะความชำนาญ, การฝึกอบรมและคุณวุฒิการศึกษาที่คุณต้องการเพื่อการเริ่มต้นและประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพที่เลือก

 

 


  • University Pathway Program (Canada/USA/Germany and etc.) University Pathway Program คืออะไร?เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยตอบรับนักเรียนที่เรียน ณ.สถาบันที่มีหลักสูตรดัง...

  • ข้อมูลทั่วไป ประเทศออสเตรเลียมีพื้นที่ 7 ล้านกว่าตารางกิโลเมตร และปัจจุบันมีประชากรประมาณ 18-19 ล้านกว่าคน ออสเตรเลียประกอบด้วยรัฐใหญ่ 6 รัฐ และเขตปกครองตนเอง 2 มณฑล New South Wale...

  • มอลต้า (Malta) หรือ สาธารณรัฐมอลต้า (Republic of Malta) เป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กสองเกาะ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีเมืองหลวงชื่อเมืองวัลเลตตา (Valletta) ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของย...

  • ข้อมูลทั่วไป ชาวเมารี (Maori) เป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์กว่า 2,000 ปีมาแล้ว อพยพมาจากทวีปเอเชีย โดยนิวซีแลนด์เป็นประเทศเกษตรกรรมที่ส่งออกเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม เนย แล...

  • ข้อมูลทั่วไป สหรัฐอเมริกา (United States of America) ประกอบไปด้วยรัฐ 50 รัฐ ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของโลก และเป็นอภิมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดี...

  • moose-emblem-on-canadian-flag-darren-greenwood.jpg
    ถ้าผู้ปกครองหรือนักเรียนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละประเทศ กรุณาติดต่อ geniuspluseducation ผ่านทาง email: info@geniusplusedu.com, ทาง facebook ในแถบด้านซ้ายของ Website หรือผ่านทาง...
Visitors: 74,778