Others

ถ้าผู้ปกครองหรือนักเรียนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละประเทศ กรุณาติดต่อ geniuspluseducation ผ่านทาง email: info@geniusplusedu.com, ทาง facebook ในแถบด้านซ้ายของ Website หรือผ่านทาง contact us ใน web page นี้ค่ะ


  • University Pathway Program (Canada/USA/Germany and etc.) University Pathway Program คืออะไร?เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยตอบรับนักเรียนที่เรียน ณ.สถาบันที่มีหลักสูตรดัง...

  • ข้อมูลทั่วไป ประเทศออสเตรเลียมีพื้นที่ 7 ล้านกว่าตารางกิโลเมตร และปัจจุบันมีประชากรประมาณ 18-19 ล้านกว่าคน ออสเตรเลียประกอบด้วยรัฐใหญ่ 6 รัฐ และเขตปกครองตนเอง 2 มณฑล New South Wale...

  • มอลต้า (Malta) หรือ สาธารณรัฐมอลต้า (Republic of Malta) เป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กสองเกาะ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีเมืองหลวงชื่อเมืองวัลเลตตา (Valletta) ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของย...

  • ข้อมูลทั่วไป ชาวเมารี (Maori) เป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์กว่า 2,000 ปีมาแล้ว อพยพมาจากทวีปเอเชีย โดยนิวซีแลนด์เป็นประเทศเกษตรกรรมที่ส่งออกเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม เนย แล...

  • ข้อมูลทั่วไป สหรัฐอเมริกา (United States of America) ประกอบไปด้วยรัฐ 50 รัฐ ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของโลก และเป็นอภิมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดี...

  • ข้อมูลทั่วไป สหราชอาณาจักรอังกฤษตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของทวีปยุโรป และเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับความ นิยมจากนักศึกษา ต่างชาติในการไปเรียนต่ออังกฤษ อันเนื่องมาจากภูมิประเทศที่สวยงา...
Visitors: 43,295