Australia

ข้อมูลทั่วไป 

ประเทศออสเตรเลียมีพื้นที่ 7 ล้านกว่าตารางกิโลเมตร และปัจจุบันมีประชากรประมาณ 18-19 ล้านกว่าคน ออสเตรเลียประกอบด้วยรัฐใหญ่ 6 รัฐ และเขตปกครองตนเอง 2 มณฑล

New South Wales เมืองหลวงคือ Sydney รัฐนี้มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด มีชาวไทยและนักศึกษาไทยมากที่สุดด้วย เป็นรัฐที่พัฒนาทางอุตสาหกรรมมากที่สุดในออสเตรเลีย ซิดนีย์เป็นเมืองที่คึกคัก มีสีสัน มีชีวิตชีวา สัญลักษณ์ของเมืองคือ Opera House และ Sydney Harbour Bridge

 

Queensland เป็นรัฐใหญ่อันดับสอง มีเมืองหลวงคือ Brisbane รัฐนี้ได้ชื่อว่าเป็นรัฐที่มีแสงแดด (Sunshine State) มีแนวปะการังที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกชื่อ Great Barrier Reefs มีป่าดงดิบและป่าชื้นเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ 

 

South Australia เมืองหลวงคือ Adelaide ครั้งหนึ่งเมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็น "เมืองแห่งเทศกาล" เนื้อที่ส่วนใหญ่แห้งแล้งมีพื้นที่เกษตรกรรมเพียง 10% ภูมิอากาศไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่เป็นแหล่งผลิตเหล้าไวน์ชั้นเยี่ยม

 

Tasmania เมืองหลวงคือ Hobart เป็นรัฐที่เล็กที่สุด ลักษณะเป็นเกาะ ตั้งอยู่ห่างจากรัฐVictoria แผ่นดินใหญ่ประมาณ  240กิโลเมตร มีอากาศหนาวที่สุด สภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขาและที่ราบสูง ทิวทัศน์สวยงามยิ่ง จนได้รับการขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของออสเตรเลีย เป็นเมืองสงบ ค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนถูก เป็นที่ตั้งของ University of Tasmania

 

Western Australia เมืองหลวงคือ Perth เป็นรัฐที่มีพื้นที่มากที่สุด อุดมสมบูรณ์ด้วยเหมืองแร่ และแร่ทองคำ มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 12,500กิโลเมตร อาชีพสำคัญของประชากรคือการทำประมงและทำเหมืองแร่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตเพชรได้มากเป็นอันดับสามของโลก

 

Victoria เมืองหลวงคือเมลเบิร์น รัฐนี้ได้ชื่อว่า Garden State เนื่องจากมีสวนสาธารณะมากกว่ารัฐอื่น เป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองและ เป็นเมืองที่นักศึกษานิยมไปศึกษาด้วย เนื่องจากมีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก เช่น The University of Melbourne

 

Australian Capital Territory หรือมณฑลนครหลวงของออสเตรเลีย มี Canberra เป็นเมืองหลวงของประเทศ เป็นศูนย์กลางการปกครอง ลักษณะตัวเมืองทันสมัย เพราะมีการวางผังเมืองอย่างดีเยี่ยม เป็นที่ตั้งขององค์กรระดับชาติ และหน่วยงานสถานทูตของประเทศต่างๆ รวมทั้งสถานทูตไทย

 

Northern Territory หรือมณฑลตอนเหนือ เมืองหลวงคือเมือง Darwin เนื้อที่ส่วนใหญ่จะแห้งแล้ง มีพื้นที่เกษตรกรรมเพียง 10% ภูมิอากาศไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่เป็นแหล่งผลิตเหล้าไวน์ชั้นเยี่ยม

ชาวพื้นเมืองเดิมของออสเตรเลียเป็นชาวพื้นเมืองAborigin ปกครองประเทศมายาวนาน ซึ่งสร้างวัฒนธรรมต่อโลกยาวนานที่สุด นิยมอยู่แบบครอบครัว มีหลากหลายภาษา และมีผู้อพยพมาจากยุโรปและเอเซียเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทำให้เกิดความหลากหลายของประชากรและวัฒนธรรมในออสเตรเลีย

 

   

 

ภูมิประเทศ

ตั้งอยู่ในซีกโลกใต้ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย ลักษณะประเทศเป็นเกาะ ออสเตรเลียเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก แต่เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ มีชายฝั่งทะเลที่งดงาม ชายหาดขาวสะอาด มีป่าดงดิบและป่าชื้นเขตร้อนที่ยังคงความสมบูรณ์ และเป็นธรรมชาติที่สุดแห่งหนึ่ง

พื้นที่ของประเทศมีทั้งแห้งแล้งและอุดมสมบูรณ์ ประมาณหนึ่งในสามเป็นทะเลทราย แต่พื้นที่แถบชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ของWestern Australia และTasmania มีความอุดมสมบูรณ์มาก ฝนตกชุก ที่นี่มีสัตว์และพืชรวมทั้งดอกไม้ป่าหลายชนิดที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในดินแดนอื่น เช่น จิงโจ้ (Kangaroo) โคอะล่า (Koala) วอมแบต (Wombat) ฯลฯ

 

 

 

ภูมิอากาศ

เนื่องจากออสเตรเลียมีพื้นที่ใหญ่มาก จึงทำให้มีภูมิอากาศหลายแบบ ในตอนกลางและตะวันออกของประเทศ มีทะเลทรายขนาดใหญ่อยู่ 11 แห่ง บริเวณที่มีอากาศอบอุ่น สบายที่สุด ได้แก่ แถบชาย ฝั่งตะวันออก ของประเทศ ซึ่งมีแนวเทือกเขาทอดไปตามความยาวของทวีป คือ เทือกเขาเกรทดิไวดิ้ง (The Great Dividing Range) ทางแถบตอนเหนือมีลักษณะคล้ายกับประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเซีย มีพื้นที่ขรุขระ ยากต่อการเดินทางถึง เช่น หุบเขารอคกี้ และบึงแมนโกรฟ (Mangrove Swamps) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีประชากรอาศัยน้อยมาก อุณหภูมิเฉลี่ย แตกต่างกันในแต่ละรัฐ ระหว่าง ตอนเหนือสุด 27 องศาเซลเซียส ถึง ตอนใต้สุด 13 องศาเซลเซียสฤดูกาล

Summer: ฤดูร้อน เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ 
Autumn: ฤดูใบไม้ร่วง เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
Winter  ฤดูหนาว เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
Spring:ฤดูใบไม้ผลิ เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 

เวลา

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มาก มีความแตกต่างของเวลาตามมาตรฐานกรีนิช (Greenwich Mean Time, GMT) แบ่งเป็น 3 โซน

การแบ่งเขตมาตรฐานเวลา

เมืองตามเขตเวลา

เวลาเร็วกว่าประเทศไทย

Eastern Standard Time - EST

New South Wales, Victoria, Queensland, Canberra 

3 ชม.

 Central Standard Time - CST

South Australia, Northern Territory

2 ชม. 30 นาที

Western Standard Time - WST

Western Australia

1 ชม.


ระบบเศรษฐกิจ

รายได้หลักของประเทศมาจากการทำเหมืองแร่และภาคเกษตรกรรม ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้เข้าประเทศได้มาก การทำไร่นา การถางที่ เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ การทำเหมืองแร่ คือส่วนสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจ เป็นผู้ส่งออกขนแกะรายใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ น้ำตาล ถ่านหิน และแร่เหล็ก

 

ระบบเงินตราและอัตราการแลกเปลี่ยน

ประเทศออสเตรเลียใช้ระบบดอลล่าร์และเซ็นต์ ในอัตราแลกเปลี่ยน  1 ดอลล่าร์ = 100 เซ็นต์

ธนบัตร ที่ใช้จำแนกเป็น 5 ประเภท คือธนบัตร 5, 10, 20, 50, 100 ดอลล่าร์ สำหรับเหรียญนั้นจำแนกออกเป็นเหรียญ 5, 10, 20, 50 เซ็นต์ และเหรียญ 1และ 2 ดอลล่าร์
*กรุณาเช็คอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ได้จากเว็บแถบด้านซ้ายของ website
 

 

 

ระบบไฟฟ้า

ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า อยู่ภายใต้การควบคุมของแต่ละภูมิภาค ใช้ระบบไฟฟ้าพลังน้ำและถ่านหิน ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้ไฟ 240 โวลต์ ปลั๊กแบบ 3 ขา ทรงแบนเอียง

 

ระบบการศึกษา

 

จากการที่ประเทศออสเตรเลีย แบ่งการปกครองออกเป็นรัฐและในแต่ละรัฐจะมีรัฐบาลปกครองตนเอง ทำให้การจัดการด้านการศึกษาจึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในแต่ละรัฐนั้น ปีการศึกษาจะเริ่มตั้งแต่  ก.พ.- ธ.ค. โดยทั่วไปการเปิดเรียนของรัฐต่าง ๆ จะแตกต่างกัน บางรัฐจะแบ่งภาคการศึกษาเป็น 3 ภาค และบางรัฐจะแบ่งเป็น 4 ภาคระบบโรงเรียนของออสเตรเลียประกอบด้วยโรงเรียนในภาคเอกชนและภาครัฐบาล โดยโรงเรียนทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลออสเตรเลีย

 

1. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม หรือ Elicos (English Language Intensive Courses for Oversea Student)

 หลักสูตร ELICOS ได้รับการออกแบบเพื่อนักเรียนที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษก่อนที่จะเข้าศึกษาอย่างเป็นทางการในประเทศออสเตรเลีย และเฉพาะนักเรียนต่างชาติที่ลงเรียนหลักสูตรเหล่านี้ จึงจะสามารถยื่นขอวีซ่านักเรียนได้

หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่เปิดสำหรับทุกคน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาออสเตรเลียและผู้ที่ไม่มีความต้องการที่จะเรียนต่อหลังจากที่จบการเรียนภาษาแล้ว แต่จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป

ออสเตรเลียได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ELICOS มาเป็นเวลานาน และในตอนนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นหลักสูตรที่รู้จักกันมากที่สุดในโลก สถาบันสอนภาษาอังกฤษในออสเตรเลียที่เสนอหลักสูตรต่างๆให้นักเรียนต่างชาตินั้นมีจำนวนมากมายกว่า 150 สถาบัน นับตั้งแต่โรงเรียนเอกชนเล็กๆที่มีคนสอนไม่มากนัก ถึงสถาบันที่สอนนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ไปจนถึงมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอาชีวศึกษาที่สอนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของตัวเองหรือสอนภาษาเพื่อการศึกษาต่อ ระบบมหาวิทยาลัยและอาชีวศึกษาของออสเตรเลียนั้นมีคุณภาพสูงมาก และนักเรียนที่มาที่นี่ก็มาพร้อมแผนที่จะเรียนต่อโดยที่มีภาษาอังกฤษเป็นสะพานไปสู่การเรียนด้านอื่นๆ โดยสามารถเลือกได้ทั้ง หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป หรือภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, ศิลปะการออกแบบ, การโรงแรม, หรือการเรียนปริญญาโท หรือถ้าสนใจที่จะสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก สถาบันสอนภาษามากมายก็มีหลักสูตรการเตรียมตัวสอบ Cambridge University Examinations, IELTS หรือ TOEFL เป็นทางเลือก         

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่มาเรียนที่ออสเตรเลีย ทางออสเตรเลียมีการตรวจสอบโรงเรียนที่สอน ELICOS โดย The National ELICOS Accreditation Scheme (NEAS) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะให้สถาบันทุกที่มีมาตรฐานเดียวกัน และยังเป็นเครื่องยืนยันว่านักเรียนจะได้รับการสอนจากอาจารย์ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ รวมถึงการตรวจสอบหลักสูตร และจำนวนนักเรียนในห้องที่ต้องมีไม่มากเกินไป ฯลฯ

 

 2. หลักสูตรระดับโรงเรียน (Schools)

 

  

 

การศึกษาในระดับโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียจะรวมถึง เด็กก่อนวัยเรียน เตรียมอนุบาล (หรือโรงเรียนอนุบาล) โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (หรือโรงเรียนมัธยมศึกษา) และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือวิทยาลัย)

 การศึกษาในโรงเรียนจะใช้เวลาทั้งหมด 13 ปี ตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นการศึกษาภาคบังคับจนอายุ 16 ปี ประเภทของโรงเรียนที่มีในออสเตรเลีย รวมถึงโรงเรียนของรัฐบาล โรงเรียนที่ไม่ใช่ของรัฐบาล (รวมโรงเรียนสอนศาสนา เช่น คาทอลิก และอิสลาม) โรงเรียนทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนกับแผนกการศึกษาของรัฐหรือเขต และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานและการขึ้นทะเบียนครู

 

โรงเรียนออสเตรเลียทำมากกว่าการให้ความรู้กับนักเรียน แต่ยังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้รู้จักชีวิต พัฒนาการด้านทักษะการสื่อสาร การฝึกฝนตนเอง และความเคารพตัวเอง คนรอบข้างและโลก โรงเรียนมีหลักสูตรที่ครอบคลุมสาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ การศึกษาสังคมและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ (LOTE) เทคโนโลยี สุขภาพและการศึกษาด้านกายภาพ พวกเขายังเชื่อมั่นในประโยชน์ของการศึกษาแบบครอบคลุมรอบด้าน รวมทั้งการทำงานเป็นทีม การแสดงออก และการพัฒนาบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นภายนอกห้องเรียน

 

ในประเทศออสเตรเลียที่คุณจะเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ช่วยพัฒนาศัพยภาพส่วนบุคคล ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านวิชาการ และช่วยพัฒนาทักษะและคุณภาพที่จำเป็นสำหรับชีวิตในวัยผู้ใหญ่ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

 หลักสูตรของโรงเรียนออสเตรเลียจะเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้นักเรียน โรงเรียนของเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนรู้ที่เป็นอิสระและประสบความสำเร็จ เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นและความคิดสร้างสรรค์ เป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นและมีความรู้ กับมุมมองที่จะทำให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ และความสามารถที่จะเติบโตในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นปีที่ 12 โรงเรียนในออสเตรเลียมุ่งเน้นไปที่การสร้างต้นทุนทางการศึกษาสำหรับนักเรียนทุกคนและพยายามอย่างหนักเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทุกสาขา

 

รูปแบบการเรียนการสอนและวิธีการประเมิน

 โรงเรียนได้ใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมถึงการเรียนรู้โดยตรงจากครูผู้สอน การวิจัยของนักเรียน โครงงานกลุ่มและการนำเสนอ การนำเสนองานด้วยภาพ การเรียนรู้แบบ e-learning และชั้นเรียนที่มีการปฏิสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายในการประเมินผลการเรียนของนักเรียนอีกด้วย ซึ่งรวมถึงการทำงานวิจัยเดี่ยว การทำงานกลุ่ม การนำเสนองานด้วยการพูดและแสดงภาพ การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เช่นการนำเสนองานด้วยการใช้พอดคาสท์ (Podcast) และ วอดคาสท์ (Vodcast) เช่นเดียวกับการใช้การทดสอบในห้องเรียนและการให้การบ้านแบบดั้งเดิม โปรแกรมการทดสอบระดับชาติและนานาชาติทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นในมาตรฐานและการรักษามาตรฐาน

 

วุฒิการศึกษาของโรงเรียน

 หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีที่ 11 และ 12) นักเรียนจะต้องเข้าทดสอบและจะได้รับใบรับรองวุฒิการศึกษาอย่างเป็นทางการ ชื่อของใบรับรองนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐของออสเตรเลียโดยขึ้นอยู่กับระบบการศึกษา แต่ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไร ใบรับรองดังกล่าวล้วนได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียทั้งหมด รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ เช่นเดียวกับหลาย ๆ สถาบันในต่างประเทศ

 

 

 

 

3. หลักสูตรระดับอุดมศึกษา (Tertiary education)  

3.1 Vocational Education and Training

หลักสูตรสายวิชาชีพ เป็นที่นิยมของนักศึกษาออสเตรเลีย เนื่องจากสามารถเรียนและนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้อย่างตรงสาย เช่น Cookery (คอร์สเรียนทำอาหาร), Automobile maintenance (คอร์สเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรถ) หลักสูตรสายวิชาชีพเหล่านี้ ยังได้รับความนิยมจากนักเรียนต่างชาติมากขึ้นเรียนๆ เนื่องจากนำไปต่อยอดในการหางาน Part time และ Full time ในอนาคตได้

ไม่ว่านักเรียนจะต้องการทำงานเลยหลังเรียนจบหรือเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา วุฒิการศึกษาในระดับการฝึกอบรมวิชาชีพ (VET) สามารถพาคุณไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้

การศึกษาระดับ VET ของออสเตรเลียอยู่บนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรม วุฒิการศึกษาของ VET จะได้จากสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่เรียกว่า วิทยาลัยเทคนิคและการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE) เช่นเดียวกันกับสถาบันของเอกชน รัฐบาลออสเตรเลีย (รัฐบาลกลางและรัฐ) ให้การสนับสนุนเงินทุน พัฒนานโยบาย และสนับสนุนการกำกับดูแลและการประเมินคุณภาพของภาคส่วนนี้ ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมและนายจ้างจะสนับสนุนด้านนโยบายการฝึกอบรมและการจัดลำดับความสำคัญ และการพัฒนาคุณสมบัติที่จะนำไปสู่ทักษะในการทำงาน

 

       

 

หลักสูตร VET ในสถาบันของเราหลายแห่งได้ผนวกการศึกษาในสถานที่จริงเอาไว้ในรายวิชาที่เปิดสอนด้วย ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้เพียงแค่เรียนรู้ในห้องเรียน แต่จะได้รับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรมที่ล้ำค่า ในสภาพแวดล้อมการทำงานของแท้ ซึ่งเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโลกแห่งความจริงที่ทำให้เชื่อได้ว่าวุฒิการศึกษาที่คุณได้รับเป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการจ้างงานในอุตสาหกรรมที่คุณเลือก

 

3.2 Higher Education

หลักสูตรระดับปริญญาตรี ถึงหลักสูตรระดับปริญญาเอก ในประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียเป็นแหล่งความรู้และความท้าทายในด้านการศึกษา มีทางเลือกและความยืดหยุ่นทางการศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาจากทั่วโลกได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ชีวิตที่คุ้มค่าโดยจะเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ให้มีความชำนาญในการทำงานทั่วโลกด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับสากล

มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียทุกแห่งต้องขึ้นทะเบียนภายใต้ระบบการจดทะเบียนของ AQF ( Australian Qualifications Framework ) เรียกว่ากรอบคุณวุฒิทางการศึกษาออสเตรเลีย AQF ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการศึกษา ในสถาบันการศึกษาและสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพในออสเตรเลีย ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับเทศอื่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยที่ทุกมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจากรัฐบาลประจำรัฐและรัฐบาลกลางทั้งสิ้น

 

4. University วุฒิการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สามารถจัดแบ่งออกเป็นระดับชั้นในการศึกษาต่อได้ดังต่อไปนี้

4.1 Bachelor Degree (ปริญญาตรี)

ระยะเวลาของหลักสูตรคือ 3 - 6 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่นักศึกษาสนใจเรียน

 

    

 

Bachelor Degree with Honors (ปริญญาตรีเกียรตินิยม)

ศึกษาเพิ่มเติมอีก 1 ปีหลังจบปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่จบวุฒิการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นมากและได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนี้ จะได้รับการรับรองวุฒิให้เทียบเท่าปริญญาโทและสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ทันทีโดยไม่ต้องศึกษาปริญญาโทเพิ่มเติม

 

4.2 Graduate Certificate (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)

หลักสูตรสำหรับผู้ที่คุณสมบัติยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทโดยตรง ระยะเวลาในการศึกษาของหลักสูตรคือ 6 เดือน

 

4.3 Graduate Diploma (อนุปริญญาโท)

เป็นหลักสูตรที่เพิ่มพูนทักษะ ความรู้เฉพาะด้านเช่นเดียวกับประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นการศึกษาในปีแรกของระดับปริญญาโท และถ้านักศึกษามีผลการเรียนดี ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้เลย โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาเพิ่ม 6 - 12 เดือน

 

     

 

4.4 Masters Degree (ปริญญาโท)

เป็นหลักสูตรการศึกษาแบบเข้าชั้นเรียนและการทำวิจัย หรือควบคู่กันทั้งสองแบบ เป็นการเสริมทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทาง ระยะเวลาในการศึกษาของหลักสูตรตั้งแต่ 1 – 2 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกเรียนและรูปแบบการเรียน

 

4.5 Doctoral Degree (ปริญญาเอก)

หรือเรียกกันว่า Ph. D เป็นคุณวุฒิสูงสุดในระดับมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตรประมาณ 3 - 5 ปี

 

 

 


  • University Pathway Program (Canada/USA/Germany and etc.) University Pathway Program คืออะไร?เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยตอบรับนักเรียนที่เรียน ณ.สถาบันที่มีหลักสูตรดัง...

  • มอลต้า (Malta) หรือ สาธารณรัฐมอลต้า (Republic of Malta) เป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กสองเกาะ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีเมืองหลวงชื่อเมืองวัลเลตตา (Valletta) ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของย...

  • ข้อมูลทั่วไป ชาวเมารี (Maori) เป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์กว่า 2,000 ปีมาแล้ว อพยพมาจากทวีปเอเชีย โดยนิวซีแลนด์เป็นประเทศเกษตรกรรมที่ส่งออกเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม เนย แล...

  • ข้อมูลทั่วไป สหรัฐอเมริกา (United States of America) ประกอบไปด้วยรัฐ 50 รัฐ ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของโลก และเป็นอภิมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดี...

  • ข้อมูลทั่วไป สหราชอาณาจักรอังกฤษตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของทวีปยุโรป และเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับความ นิยมจากนักศึกษา ต่างชาติในการไปเรียนต่ออังกฤษ อันเนื่องมาจากภูมิประเทศที่สวยงา...

  • moose-emblem-on-canadian-flag-darren-greenwood.jpg
    ถ้าผู้ปกครองหรือนักเรียนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละประเทศ กรุณาติดต่อ geniuspluseducation ผ่านทาง email: info@geniusplusedu.com, ทาง facebook ในแถบด้านซ้ายของ Website หรือผ่านทาง...
Visitors: 67,696