Australia

หลักสูตรระดับโรงเรียน (Schools)

 

  

 

การศึกษาในระดับโรงเรียนในประเทศออสเตรเลียจะรวมถึง เด็กก่อนวัยเรียน เตรียมอนุบาล (หรือโรงเรียนอนุบาล) โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (หรือโรงเรียนมัธยมศึกษา) และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือวิทยาลัย)

 การศึกษาในโรงเรียนจะใช้เวลาทั้งหมด 13 ปี ตั้งแต่เตรียมอนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นการศึกษาภาคบังคับจนอายุ 16 ปี ประเภทของโรงเรียนที่มีในออสเตรเลีย รวมถึงโรงเรียนของรัฐบาล โรงเรียนที่ไม่ใช่ของรัฐบาล (รวมโรงเรียนสอนศาสนา เช่น คาทอลิก และอิสลาม) โรงเรียนทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนกับแผนกการศึกษาของรัฐหรือเขต และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานและการขึ้น ทะเบียนครู

 

โรงเรียนออสเตรเลียทำมากกว่าการให้ความรู้กับนักเรียน แต่ยังเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้รู้จักชีวิต พัฒนาการด้านทักษะการสื่อสาร การฝึกฝนตนเอง และความเคารพตัวเอง คนรอบข้างและโลก โรงเรียนมีหลักสูตรที่ครอบคลุมสาขาวิชาที่สำคัญ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ การศึกษาสังคมและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และภาษาอื่น ๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ (LOTE) เทคโนโลยี สุขภาพและการศึกษาด้านกายภาพ พวกเขายังเชื่อมั่นในประโยชน์ของการศึกษาแบบครอบคลุมรอบด้าน รวมทั้งการทำงานเป็นทีม การแสดงออก และการพัฒนาบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นภายนอกห้องเรียน

 

ในประเทศออสเตรเลียที่คุณจะเพลิดเพลินไปกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ หลากหลายที่ช่วยพัฒนาศัพยภาพส่วนบุคคล ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านวิชาการ และช่วยพัฒนาทักษะและคุณภาพที่จำเป็นสำหรับชีวิตในวัยผู้ใหญ่ในโลกที่มีการ เปลี่ยนแปลง

 

 หลักสูตรของโรงเรียนออสเตรเลียจะเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้นักเรียน โรงเรียนของเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นนักเรียนรู้ที่เป็นอิสระ และประสบความสำเร็จ เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นและความคิดสร้างสรรค์ เป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นและมีความรู้ กับมุมมองที่จะทำให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ และความสามารถที่จะเติบโตในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นปีที่ 12 โรงเรียนในออสเตรเลียมุ่งเน้นไปที่การสร้างต้นทุนทางการศึกษาสำหรับนักเรียน ทุกคนและพยายามอย่างหนักเพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทุกสาขา

 

รูปแบบการเรียนการสอนและวิธีการประเมิน

 โรงเรียนได้ใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมถึงการเรียนรู้โดยตรงจากครูผู้สอน การวิจัยของนักเรียน โครงงานกลุ่มและการนำเสนอ การนำเสนองานด้วยภาพ การเรียนรู้แบบ e-learning และชั้นเรียนที่มีการปฏิสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ยังใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายในการประเมินผลการเรียนของนัก เรียนอีกด้วย ซึ่งรวมถึงการทำงานวิจัยเดี่ยว การทำงานกลุ่ม การนำเสนองานด้วยการพูดและแสดงภาพ การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เช่นการนำเสนองานด้วยการใช้พอดคาสท์ (Podcast) และ วอดคาสท์ (Vodcast) เช่นเดียวกับการใช้การทดสอบในห้องเรียนและการให้การบ้านแบบดั้งเดิม โปรแกรมการทดสอบระดับชาติและนานาชาติทำให้มีความมั่นใจมากขึ้นในมาตรฐานและการรักษามาตรฐาน

 

วุฒิการศึกษาของโรงเรียน

 หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีที่ 11 และ 12) นักเรียนจะต้องเข้าทดสอบและจะได้รับใบรับรองวุฒิการศึกษาอย่างเป็นทางการ ชื่อของใบรับรองนี้จะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐของออสเตรเลียโดยขึ้นอยู่กับ ระบบการศึกษา แต่ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไร ใบรับรองดังกล่าวล้วนได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยในออสเตรเลียทั้งหมด รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ เช่นเดียวกับหลาย ๆ สถาบันในต่างประเทศ

 

 

 

 ตัวอย่างของโรงเรียนที่ Genius Plus Education เป็น Official Partner ในขณะนี้

 

 

 

ทางพี่ที่ปรึกษา Genius Plus Education ยินดีให้คำปรึกษาผ่าน

Email: info@geniusplusedu.com

Tel: 097-242-0602

Facebook: https://www.facebook.com/GeniusPlusEducations และ contact us ค่ะ


  • Why choose Westminster? Westminster School has many great features. We aim to offer students every opportunity at School, with our small class sizes and awide range of subjects and...

  • Link สู่ Website ของโรงเรียน : http://www.stmarys.wa.edu.au/ Link Virtual Tour ของโรงเรียน : http://www.stmarys.wa.edu.au/tours/ St Mary's Anglican Girls' School is an approved sch...

  • โรงงเรียนระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา (Primary and Secondary Schools) ระดับประถมศึกษา (Primary) ตั้งแต่ year 1-8 (อายุ 5-12 ปี) ต่อเนื่องมาถึงระดับมัธยมศึกษา (Secondary) ตั้...

  • ระบบการศึกษา 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Language) มีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษนับพันหลักสูตรอยู่ทั่วประเทศอังกฤษ, สก๊อตแลนด์, เวลส์และไอร์แลนด์เหนือ หลักสูตรนี้เป็นก...

  • ระบบการศึกษา 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English Course) มีนักเรียนจำนวนหลายพันคนเดินทางเข้ามาศึกษาภาษาอังกฤษในประเทศสหรัฐ อเมริกาทุกปี หลายคนเข้ามาศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความ...

  • Logo with Cartoon (2).jpg
    น้องที่สนใจศึกษาต่อในประเทศต่างๆ เช่น Japan, German, Switzerland หรืออื่นๆ ทางพี่ที่ปรึกษา Genius Plus Education ยินดีให้คำปรึกษาผ่าน Email: info@geniusplusedu.comTel: 097-242-0602...
Visitors: 74,778