New Zealand

ข้อมูลทั่วไป 

ชาวเมารี (Maori) เป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์กว่า 2,000 ปีมาแล้ว อพยพมาจากทวีปเอเชีย โดยนิวซีแลนด์เป็นประเทศเกษตรกรรมที่ส่งออกเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม เนย และพืชพันธุ์ธัญญาหารออกสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป อเมริกา และเอเชีย นิวซีแลนด์มีบทบาทและจุดยืนที่มั่นคงในการรักษาสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ และแม้จะเป็นประเทศเล็กๆ แต่นิวซีแลนด์ก็ยืนยันอย่างเหนียวแน่นในการต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์และการทดลองนิวเคลียร์ในแปซิฟิกตอนใต้ของประเทศมหาอำนาจ ทั้งโดยรัฐและองค์กรเอกชน

 

 

 

 

 

 

 

ภูมิประเทศ

นิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ซึ่งมีพื้นที่รวมโดยประมาณเกือบ 3 แสนตารางกิโลเมตร ดินแดนที่ใกล้ที่สุดคือ ทวีปออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ประกอบไปด้วย 2 เกาะใหญ่ คือเกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) ซึ่งยังไม่นับรวมเกาะเล็กๆ อีกมากมาย นิวซีแลนด์ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม มีประชากรประมาณเกือบ 4 ล้านคน 

พื้นที่ส่วนใหญ่ในนิวซีแลนด์เป็นเทือกเขาสูงและเนินเขา เกาะใต้มีเทือกเขาสูง มีฟยอร์ด (Fjord) ธารน้ำแข็ง และทะเลสาปในใจกลางเกาะ มีน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด ภูเขาสูงสุด ซึ่งอยู่ในเกาะใต้

 

 เกาะเหนือ (North Island)

 

 

Auckland
เมืองที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตา และอ่าวมานูเกา เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรม ของประเทศ เนื่องจากเป็นเมืองท่าที่สำคัญและมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น Sky Tower, Mount Eden, Auckland Zoo, Auckland Museum, Auckland Regional Botanical Garden


Hamilton
เมืองที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวมาชมความงามของแม่น้ำและเมืองนี้ แม่น้ำไวกาโต้ถือได้ว่าเป็นหัวใจของเมือง เนื่องจากเป็นแหล่งรวมย่านธุรกิจ สถานที่ราชการ โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย

Napier
เมืองทางฝั่งตะวันออกของเกาะเหนือ เป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากเมืองอื่นๆในนิวซีแลนด์ที่มีชื่อเสียงด้านความงดงามทางธรรมชาติ นาเปียร์มีชื่อเสียงในด้านความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์อาร์ตเดโค (Art Deco) และ เมดิเตอร์เรเนียน

Northland
เมืองทางตอนเหนือของ Auckland ขึ้นไประยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมไปยังบริเวณที่เหนือสุดของนิวซีแลนด์เพื่อชมความงามของธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่ง ลักษณะที่เด่นและแปลกตาของบริเวณนี้ คือ ต้นโพฮูตูกาวา (Pohutukawa) ที่มีดอกสีแดงสดสะพรั่งเต็มต้น ขึ้นอยู่เรียงรายตามชายฝั่ง นอกจากนี้ยังมีหาดทรายที่สวยงามและป่าคาอูรี (Kauri Forests) สำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ

Rotorua 
เมืองที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เมืองนี้อุดมไปด้วยแหล่งกำเนิดของน้ำพุร้อน ป่า ทุ่งหญ้าและทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ ด้วยปลาเทราต์ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองโบราณที่สั่งสมวัฒนธรรมของชาวเมารี ทำให้เมือง นี้เต็มไป ด้วยความสนุกสนาน สำหรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม แหล่งท่องเที่ยว เช่น Lake Rotorua, Rainbow Spring Farm, Whirinaki Forest Park


Taupo 
ตั้งอยู่บนริมฝั่งทะเลสาบเตาโป ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ เป็นเมืองตากอากาศที่สำคัญเมืองหนึ่ง ชาวเตาโปบอกว่าที่นี่คือเมืองหลวงของการตกปลาเทร้าท์ของโลก
Tauranga
เป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ที่สำคัญ ยังมีความสวยงามของอ่าว นอกจากจะได้พบกับท่าเรือที่มีเรือยอชต์จอดมากมายแล้ว ยังมีเรือสำหรับพานักท่องเที่ยวแล่นไปตามอ่าวเพื่อชมทัศนียภาพด้วย

Waikato
เมืองที่มีความเขียวขจีของป่าไม้ เป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อเรื่องนม พร้อมที่จะถูกแปรรูปเป็นเนยแข็ง เนย และ นมผงอันเลื่องชื่อ เนื่องจากบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้าสำหรับเป็นอาหารของฝูงวัวนมต่างๆ รวมถึงแกะ

Wellington 
เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายสุดของ เกาะเหนือ ซึ่งจะเป็นแหล่งที่ตั้งของที่ทำการรัฐบาลและเมืองนี้ได้รับสมญาว่าเป็น Windy city เป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่าง เกาะเหนือ และเกาะใต้ ที่มีช่องแคบคุก (cook) คั่นกลาง ทำให้เกิดกระแสลมแรง เป็นแหล่งรวมสถานที่สำคัญ ผ่อนคลายกับบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบ ตั้งอยู่บนอ่าวของทางตอนใต้สุดของเกาะเหนือ มีความสำคัญในด้านการปกครอง 

 

 เกาะใต้ (South Island)

 

 

Christchurch
เมืองที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษอย่างแท้จริง มีสวนดอกไม้สวยงาม มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านกลางเมืองและประกอบด้วยสถาปัตยกรรมในรูปแบบของอังกฤษยุคบุกเบิก


Dunedin
เรียกได้ว่าเป็นสก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ในเขต Otago เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ University of Otago ปัจจุบันเป็นจุดศูนย์กลางนักท่องเที่ยวทัวร์ธรรมชาติ (Eco-tour) เช่น ทัวร์ดูนกเพนกวิน, ทัวร์ดูแมวน้ำ, และการเดินป่าแบบธรรมชาติ


Nelson 
เมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งศิลปะ วัฒนธรรม และความมีชีวิตชีวา ตลอดปีจะมีเทศกาลบันเทิงและกิจกรรมต่าง เช่น เทศกาลฤดูร้อน งานแฟร์ศิลปหัตถกรรม แข่งวิ่งมาราธอน เทศกาลดอกไม้และการแต่งสวน เทศกาลอาหารและไวน์ เป็นต้น

Queenstown
ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู (Wakatipu) จึงมีวิวสวยของเทือกเขาสีฟ้ายอดเขาหิมะปกคลุมขาว สะท้อนเงาทะเลสาบให้ผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติได้ชื่นชมกัน ควีนสทาวน์เป็นเมืองแห่งความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา มีกิจกรรมนานัปการให้ทำ ทั้งในบริเวณตัวเมือง และเมืองใกล้เคียง

 

ฤดูกาล

Summer: ฤดูร้อน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 
Autumn: ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม – พฤษภาคม 
Winter: ฤดูหนาว มิถุนายน – สิงหาคม 
Spring: ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน – พฤศจิกายน 

 

เวลา

ปกติเวลาของประเทศนิวซีแลนด๋ จะเร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง 

ในแต่ละปี จะมี Daylight Saving Time  โดยเวลาจะเร็วกว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง

 

สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

สกุลเงินที่ใช้ ได้แก่ นิวซีแลนด์ดอลลาร์  หรือ NZD, NZ$

*กรุณาตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันจากเว็บไซต์ธนาคารหรือแถบด้านซ้ายของเว็บไซต์

 

 ระบบไฟฟ้า


กระแสไฟฟ้า 230/240 โวลต์ ในโรงแรมและที่พักส่วนใหญ่จะเตรียมไฟระบบ 110 โวลต์ ไว้ให้บริการ หรืออาจนำอุปกรณ์แปลงไฟและตัวแปลงจาก 2 หัวเป็น 3 หัวติดตัวไปด้วย

 

ระบบการศึกษา

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศเป็นอย่างดีว่ามีการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งยังมีสภาพแวดล้อมทางด้านการศึกษาที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน นักศึกษาจากต่างชาติ โดยสถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์เกือบทั้งหมด จะมีแผนกที่คอยดูแลนักศึกษาต่างชาติ (International Student Office) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์ เจ้าหน้าที่จะให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การสมัครเข้าเรียน การจัดหาที่พัก ตลอดจนการคอยให้คำแนะนำและความช่วยเหลือด้านอื่นๆระหว่างการศึกษา

 

New Zealand Education System

 

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English)

 

      

 

สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษมีไม่ต่ำกว่า 100 แห่ง โดยที่หลายแห่งก็เป็นของสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมหรือสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้สถาบันที่เปิดสอนภาษาอังกฤษทั้งหมดต้องจดทะเบียนกับ NZQA ซึ่งสิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการเรียนการสอนดังกล่าวมีคุณภาพสูง มีการจัดการหลักสูตรเป็นอย่างดีและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ

นักเรียนต่างชาติที่เข้าเรียนในหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษนั้น จะได้รับการทดสอบและจัดให้อยู่ในระดับของหลักสูตรที่เหมาะสมกับความสามารถ ชั้นเรียนก็มีขนาดเล็ก ซึ่งทำให้นักเรียนแต่ละคนได้รับการดูแบมากเท่าที่ต้องการ หลักสูตรของนิวซีแลนด์นั้นจะใช้รูปแบบการสอนสมัยใหม่ ทั้งห้องเรียนสนทนา การเข้าใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษบางแห่งได้จดทะเบียนเป็นศูนย์ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น IELTS หรือ TOEFLด้วย โดยที่สถาบันดังกล่าวจะมีหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาโดยเฉพาะและนักเรียนสามารถเข้าทำการสอบได้ทันที่ สิ่งนี้ช่วยให้นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ซึ่งส่วนใหญ่ต้องมีระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่มหาวิทยาลัยต้องการมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

 

2. ระดับมัธยมศึกษา (Primary and Secondary Schools)

 

   

 

ระดับประถมศึกษา (Primary) ตั้งแต่ year 1-8 (อายุ 5-12 ปี) ต่อเนื่องมาถึงระดับมัธยมศึกษา (Secondary) ตั้งแต่ year 9-13 (อายุ 13-19 ปี) ซึ่งจะมีการเปิดสอนวิชาที่หลากหลาย โดยแต่ละโรงเรียนสามารถจัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการสอนได้เอง โดยยึดจากโครงสร้างหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมเกือบทุกแห่งของนิวซีแลนด์จะสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการสอน มาตรฐานของการศึกษา ตลอดจนสาขาวิชาต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของ National Certificate of Educational Achievement ทั้งนี้ระบบการเรียนของที่นี่ยังสอดคล้องและสามารถปรับใช้กับระบบการเรียนในระดับมัธยมในประเทศอื่นๆ อีกด้วย

โรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์เกือบทั้งหมดเป็นโรงเรียนของรัฐ และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาล ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนสหศึกษา มีเพียงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นโรงเรียนหญิงหรือชายล้วน โดยส่วนใหญ่นักเรียนต่างชาติที่มาเรียนในนิวซีแลนด์ จะมาเรียนในระดับมัธยมปลายในชั้นปีที่ 11-13 (อายุ15-19ปี) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์หรือประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาอังกฤษ ภายหลังจากที่นักเรียนจบระดับ Year12 หรือ 13 แล้วสามารถเข้าเรียนต่ใน ระดับอุดมศึกษา

 

3. ระดับอุดมศึกษา

 

  


- ระดับประกาศนียบัตร (Certificate) ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน - 2 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา
- ระดับอนุปริญญา (Diploma) ใช้เวลาประมาณ 1 - 3 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา
- ระดับปริญญาตรี (Bachelor degree) ใช้เวลาประมาณ 3 - 5 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา

สำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์นั้น นักศึกษาต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดี ทั้งยังต้องมีผลการเรียนในระดับที่สถาบันต้องการ โดยการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์นั้น จะสามารถแบ่งแยกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และ การศึกษาต่อในสถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิค

-ระดับปริญญาโท ใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา
-ระดับปริญญาเอก ใช้เวลาประมาณ 3 - 5 ปี ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา

 

 


  • University Pathway Program (Canada/USA/Germany and etc.) University Pathway Program คืออะไร?เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยตอบรับนักเรียนที่เรียน ณ.สถาบันที่มีหลักสูตรดัง...

  • ข้อมูลทั่วไป ประเทศออสเตรเลียมีพื้นที่ 7 ล้านกว่าตารางกิโลเมตร และปัจจุบันมีประชากรประมาณ 18-19 ล้านกว่าคน ออสเตรเลียประกอบด้วยรัฐใหญ่ 6 รัฐ และเขตปกครองตนเอง 2 มณฑล New South Wale...

  • มอลต้า (Malta) หรือ สาธารณรัฐมอลต้า (Republic of Malta) เป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กสองเกาะ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีเมืองหลวงชื่อเมืองวัลเลตตา (Valletta) ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของย...

  • ข้อมูลทั่วไป สหรัฐอเมริกา (United States of America) ประกอบไปด้วยรัฐ 50 รัฐ ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของโลก และเป็นอภิมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดี...

  • ข้อมูลทั่วไป สหราชอาณาจักรอังกฤษตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของทวีปยุโรป และเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับความ นิยมจากนักศึกษา ต่างชาติในการไปเรียนต่ออังกฤษ อันเนื่องมาจากภูมิประเทศที่สวยงา...

  • moose-emblem-on-canadian-flag-darren-greenwood.jpg
    ถ้าผู้ปกครองหรือนักเรียนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละประเทศ กรุณาติดต่อ geniuspluseducation ผ่านทาง email: info@geniusplusedu.com, ทาง facebook ในแถบด้านซ้ายของ Website หรือผ่านทาง...
Visitors: 67,699