Information    


น้องๆสามารถหาข้อมูลเบื้องต้นและรายละเอียดของแต่ประเทศได้ในที่ส่วนนี้คะ


Australia ข้อมูลทั่วไป 

ประเทศออสเตรเลียมีพื้นที่ 7 ล้านกว่าตารางกิโลเมตร และปัจจุบันมีประชากรประมาณ 18-19 ล้านกว่าคน ออสเตรเลียประกอบด้วยรัฐใหญ่ 6 รัฐ และเขตปกครองตนเอง 2 มณฑล

New South Wales เมืองหลวงคือ Sydney รัฐนี้มีประชากรหนาแน่นมากที่สุด มีชาวไทยและนักศึกษาไทยมากที่สุดด้วย เป็นรัฐที่พัฒนาทางอุตสาหกรรมมากที่สุดในออสเตรเลีย ซิดนีย์เป็นเมืองที่คึกคัก มีสีสัน มีชีวิตชีวา สัญลักษณ์ของเมืองคือ Opera House และ Sydney Harbour Bridge

 

Queensland เป็นรัฐใหญ่อันดับสอง มีเมืองหลวงคือ Brisbane รัฐนี้ได้ชื่อว่าเป็นรัฐที่มีแสงแดด (Sunshine State) มีแนวปะการังที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกชื่อ Great Barrier Reefs มีป่าดงดิบและป่าชื้นเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ 

 

South Australia เมืองหลวงคือ Adelaide ครั้งหนึ่งเมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็น "เมืองแห่งเทศกาล" เนื้อที่ส่วนใหญ่แห้งแล้งมีพื้นที่เกษตรกรรมเพียง 10% ภูมิอากาศไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่เป็นแหล่งผลิตเหล้าไวน์ชั้นเยี่ยม

 

Tasmania เมืองหลวงคือ Hobart เป็นรัฐที่เล็กที่สุด ลักษณะเป็นเกาะ ตั้งอยู่ห่างจากรัฐVictoria แผ่นดินใหญ่ประมาณ  240กิโลเมตร มีอากาศหนาวที่สุด สภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขาและที่ราบสูง ทิวทัศน์สวยงามยิ่ง จนได้รับการขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของออสเตรเลีย เป็นเมืองสงบ ค่าครองชีพและค่าเล่าเรียนถูก เป็นที่ตั้งของ University of Tasmania

 

Western Australia เมืองหลวงคือ Perth เป็นรัฐที่มีพื้นที่มากที่สุด อุดมสมบูรณ์ด้วยเหมืองแร่ และแร่ทองคำ มีชายฝั่งทะเลยาวถึง 12,500กิโลเมตร อาชีพสำคัญของประชากรคือการทำประมงและทำเหมืองแร่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตเพชรได้มากเป็นอันดับสามของโลก

 

Victoria เมืองหลวงคือเมลเบิร์น รัฐนี้ได้ชื่อว่า Garden State เนื่องจากมีสวนสาธารณะมากกว่ารัฐอื่น เป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองและ เป็นเมืองที่นักศึกษานิยมไปศึกษาด้วย เนื่องจากมีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก เช่น The University of Melbourne

 

Australian Capital Territory หรือมณฑลนครหลวงของออสเตรเลีย มี Canberra เป็นเมืองหลวงของประเทศ เป็นศูนย์กลางการปกครอง ลักษณะตัวเมืองทันสมัย เพราะมีการวางผังเมืองอย่างดีเยี่ยม เป็นที่ตั้งขององค์กรระดับชาติ และหน่วยงานสถานทูตของประเทศต่างๆ รวมทั้งสถานทูตไทย

 

Northern Territory หรือมณฑลตอนเหนือ เมืองหลวงคือเมือง Darwin เนื้อที่ส่วนใหญ่จะแห้งแล้ง มีพื้นที่เกษตรกรรมเพียง 10% ภูมิอากาศไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่เป็นแหล่งผลิตเหล้าไวน์ชั้นเยี่ยม

ชาวพื้นเมืองเดิมของออสเตรเลียเป็นชาวพื้นเมืองAborigin ปกครองประเทศมายาวนาน ซึ่งสร้างวัฒนธรรมต่อโลกยาวนานที่สุด นิยมอยู่แบบครอบครัว มีหลากหลายภาษา และมีผู้อพยพมาจากยุโรปและเอเซียเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งทำให้เกิดความหลากหลายของประชากรและวัฒนธรรมในออสเตรเลีย
 

 ์New Zealandชาวเมารี (Maori) เป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์กว่า 2,000 ปีมาแล้ว อพยพมาจากทวีปเอเชีย โดยนิวซีแลนด์เป็นประเทศเกษตรกรรมที่ส่งออกเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม เนย และพืชพันธุ์ธัญญาหารออกสู่ตลาดโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรป อเมริกา และเอเชีย นิวซีแลนด์มีบทบาทและจุดยืนที่มั่นคงในการรักษาสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ และแม้จะเป็นประเทศเล็กๆ แต่นิวซีแลนด์ก็ยืนยันอย่างเหนียวแน่นในการต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์และการทดลองนิวเคลียร์ในแปซิฟิกตอนใต้ของประเทศมหาอำนาจ ทั้งโดยรัฐและองค์กรเอกชน

ภูมิประเทศ

นิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ซึ่งมีพื้นที่รวมโดยประมาณเกือบ 3 แสนตารางกิโลเมตร ดินแดนที่ใกล้ที่สุดคือ ทวีปออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ประกอบไปด้วย 2 เกาะใหญ่ คือเกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) ซึ่งยังไม่นับรวมเกาะเล็กๆ อีกมากมาย นิวซีแลนด์ แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่งดงาม มีประชากรประมาณเกือบ 4 ล้านคน 

พื้นที่ส่วนใหญ่ในนิวซีแลนด์เป็นเทือกเขาสูงและเนินเขา เกาะใต้มีเทือกเขาสูง มีฟยอร์ด (Fjord) ธารน้ำแข็ง และทะเลสาปในใจกลางเกาะ มีน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด ภูเขาสูงสุด ซึ่งอยู่ในเกาะใต้

 

 เกาะเหนือ (North Island)

 Auckland

เมืองที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ มีประชากรประมาณ 2 ล้านคน ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตา และอ่าวมานูเกา เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรม ของประเทศ เนื่องจากเป็นเมืองท่าที่สำคัญและมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เช่น Sky Tower, Mount Eden, Auckland Zoo, Auckland Museum, Auckland Regional Botanical Garden


Hamilton
เมืองที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวมาชมความงามของแม่น้ำและเมืองนี้ แม่น้ำไวกาโต้ถือได้ว่าเป็นหัวใจของเมือง เนื่องจากเป็นแหล่งรวมย่านธุรกิจ สถานที่ราชการ โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย

Napier
เมืองทางฝั่งตะวันออกของเกาะเหนือ เป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากเมืองอื่นๆในนิวซีแลนด์ที่มีชื่อเสียงด้านความงดงามทางธรรมชาติ นาเปียร์มีชื่อเสียงในด้านความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์อาร์ตเดโค (Art Deco) และ เมดิเตอร์เรเนียน 

Northland
เมืองทางตอนเหนือของ Auckland ขึ้นไประยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมไปยังบริเวณที่เหนือสุดของนิวซีแลนด์เพื่อชมความงามของธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่ง ลักษณะที่เด่นและแปลกตาของบริเวณนี้ คือ ต้นโพฮูตูกาวา (Pohutukawa) ที่มีดอกสีแดงสดสะพรั่งเต็มต้น ขึ้นอยู่เรียงรายตามชายฝั่ง นอกจากนี้ยังมีหาดทรายที่สวยงามและป่าคาอูรี (Kauri Forests) สำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ

Rotorua 
เมืองที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เมืองนี้อุดมไปด้วยแหล่งกำเนิดของน้ำพุร้อน ป่า ทุ่งหญ้าและทะเลสาบ อุดมสมบูรณ์ ด้วยปลาเทราต์ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองโบราณที่สั่งสมวัฒนธรรมของชาวเมารี ทำให้เมือง นี้เต็มไป ด้วยความสนุกสนาน สำหรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม แหล่งท่องเที่ยว เช่น Lake Rotorua, Rainbow Spring Farm, Whirinaki Forest Park


Taupo 
ตั้งอยู่บนริมฝั่งทะเลสาบเตาโป ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ เป็นเมืองตากอากาศที่สำคัญเมืองหนึ่ง ชาวเตาโปบอกว่าที่นี่คือเมืองหลวงของการตกปลาเทร้าท์ของโลก 
Tauranga
เป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์ที่สำคัญ ยังมีความสวยงามของอ่าว นอกจากจะได้พบกับท่าเรือที่มีเรือยอชต์จอดมากมายแล้ว ยังมีเรือสำหรับพานักท่องเที่ยวแล่นไปตามอ่าวเพื่อชมทัศนียภาพด้วย

Waikato
เมืองที่มีความเขียวขจีของป่าไม้ เป็นแหล่งที่ขึ้นชื่อเรื่องนม พร้อมที่จะถูกแปรรูปเป็นเนยแข็ง เนย และ นมผงอันเลื่องชื่อ เนื่องจากบริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้าสำหรับเป็นอาหารของฝูงวัวนมต่างๆ รวมถึงแกะ

Wellington 
เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายสุดของ เกาะเหนือ ซึ่งจะเป็นแหล่งที่ตั้งของที่ทำการรัฐบาลและเมืองนี้ได้รับสมญาว่าเป็น Windy city เป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่าง เกาะเหนือ และเกาะใต้ ที่มีช่องแคบคุก (cook) คั่นกลาง ทำให้เกิดกระแสลมแรง เป็นแหล่งรวมสถานที่สำคัญ ผ่อนคลายกับบรรยากาศที่ไม่เร่งรีบ ตั้งอยู่บนอ่าวของทางตอนใต้สุดของเกาะเหนือ มีความสำคัญในด้านการปกครอง 

 

 เกาะใต้ (South Island)

 Christchurch

เมืองที่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดทางเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษอย่างแท้จริง มีสวนดอกไม้สวยงาม มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านกลางเมืองและประกอบด้วยสถาปัตยกรรมในรูปแบบของอังกฤษยุคบุกเบิก


Dunedin
เรียกได้ว่าเป็นสก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ในเขต Otago เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ University of Otago ปัจจุบันเป็นจุดศูนย์กลางนักท่องเที่ยวทัวร์ธรรมชาติ (Eco-tour) เช่น ทัวร์ดูนกเพนกวิน, ทัวร์ดูแมวน้ำ, และการเดินป่าแบบธรรมชาติ


Nelson 
เมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งศิลปะ วัฒนธรรม และความมีชีวิตชีวา ตลอดปีจะมีเทศกาลบันเทิงและกิจกรรมต่าง เช่น เทศกาลฤดูร้อน งานแฟร์ศิลปหัตถกรรม แข่งวิ่งมาราธอน เทศกาลดอกไม้และการแต่งสวน เทศกาลอาหารและไวน์ เป็นต้น 

Queenstown
ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู (Wakatipu) จึงมีวิวสวยของเทือกเขาสีฟ้ายอดเขาหิมะปกคลุมขาว สะท้อนเงาทะเลสาบให้ผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติได้ชื่นชมกัน ควีนสทาวน์เป็นเมืองแห่งความสนุกสนานและมีชีวิตชีวา มีกิจกรรมนานัปการให้ทำ ทั้งในบริเวณตัวเมือง และเมืองใกล้เคียง


United State of America ข้อมูลทั่วไป 

สหรัฐอเมริกา (United States of America) ประกอบไปด้วยรัฐ 50 รัฐ ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ

สหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของโลก และเป็นอภิมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวของโลกในยุคปัจจุบัน ทั้งในด้านการทหารและเศรษฐกิจซึ่งรวมไปถึงในด้าน วิทยาศาสตร์ การศึกษา การกีฬา และบันเทิง

ชนพื้นเมืองเดิมในประเทศ หรือชาวอินเดียนแดง เป็นกลุ่มชนผิวเหลือง ที่อาศัยในสหรัฐอเมริกามาก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามาตั้งรกรากในประเทศ โดยชาวอินเดียนแดงได้ลดจำนวนลงอย่างมากในช่วง คริสต์ศตวรรษที่ 15-19 จากการทำสงครามกับชาวยุโรปที่มาตั้งถิ่นฐาน การจับเป็นทาสรวมถึงการย้ายที่อยู่

ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศ ในบางรัฐได้มีการกำหนดภาษาทางการของรัฐ นอกจากนี้ภาษาที่มีใช้กันมากในสหรัฐอเมริกามากกว่าหนึ่งล้านคน ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเวียดนาม และ ภาษาเยอรมัน

เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีผู้อพยพเข้ามาอยู่ตลอดเวลา วัฒนธรรมในประเทศจึงมีความหลากหลาย

 

   • University Pathway Program (Canada/USA/Germany and etc.) University Pathway Program คืออะไร?เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยตอบรับนักเรียนที่เรียน ณ.สถาบันที่มีหลักสูตรดัง...

  • ข้อมูลทั่วไป ประเทศออสเตรเลียมีพื้นที่ 7 ล้านกว่าตารางกิโลเมตร และปัจจุบันมีประชากรประมาณ 18-19 ล้านกว่าคน ออสเตรเลียประกอบด้วยรัฐใหญ่ 6 รัฐ และเขตปกครองตนเอง 2 มณฑล New South Wale...

  • มอลต้า (Malta) หรือ สาธารณรัฐมอลต้า (Republic of Malta) เป็นประเทศที่เป็นเกาะขนาดเล็กสองเกาะ ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีเมืองหลวงชื่อเมืองวัลเลตตา (Valletta) ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของย...

  • ข้อมูลทั่วไป ชาวเมารี (Maori) เป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์กว่า 2,000 ปีมาแล้ว อพยพมาจากทวีปเอเชีย โดยนิวซีแลนด์เป็นประเทศเกษตรกรรมที่ส่งออกเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม เนย แล...

  • ข้อมูลทั่วไป สหรัฐอเมริกา (United States of America) ประกอบไปด้วยรัฐ 50 รัฐ ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ สหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของโลก และเป็นอภิมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดี...

  • ข้อมูลทั่วไป สหราชอาณาจักรอังกฤษตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกของทวีปยุโรป และเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ได้รับความ นิยมจากนักศึกษา ต่างชาติในการไปเรียนต่ออังกฤษ อันเนื่องมาจากภูมิประเทศที่สวยงา...

  • moose-emblem-on-canadian-flag-darren-greenwood.jpg
    ถ้าผู้ปกครองหรือนักเรียนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละประเทศ กรุณาติดต่อ geniuspluseducation ผ่านทาง email: info@geniusplusedu.com, ทาง facebook ในแถบด้านซ้ายของ Website หรือผ่านทาง...
Visitors: 74,779