โครงการสอบชิงทุนการศึกษาให้เปล่า(เต็มจำนวน)เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ามหาวิทยาลัย

ความร่วมมือระหว่าง Genius Plus Education, Clubclass &NCUK

     Genius Plus Education (GPE, Thailand) ร่วมมือกับสถาบัน ภาษา Clubclass (Malta) และหลักสูตร NCUK International Foundation Year (UK) จัดสอบชิงทุนการศึกษาให้เปล่าหลายทุนการศึกษา มูลค่ารวมมากกว่า 1,000,000 บาท ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 ในการเข้าศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 

     Genius Plus Education (GPE) ได้รับการรองรับมาตรฐานการทำงานของทีมงานที่ปรึกษาจากองค์กรนานาชาติอาทิ เช่น ICEF  Trained Agent Counsellors, Professional International Education Resources (PIER) Qualified Education Agent Counsellor Australia, Education UK Certified Agent (British Council) เป็นต้น ซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพการให้คำแนะนำและบริการของทีมงานเป็นที่ยอมรับในระดับโลกอีกด้วย

หลักสูตร NCUK-IFY คืออะไร?

     หลักสูตร NCUK-IFY ถูกออกแบบโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษ 11 แห่งในปี พ.ศ. 2530 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนต่างชาติในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและจนถึงปัจจุบันมีนักเรียนที่จบการศึกษาในหลักสูตร มากกว่า 23,500 คนได้การรันตีเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศอังกฤษและโปรแกรมเป็นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก ซึ่งถ้านักเรียนเลือกที่จะเรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษเมื่อจบการศึกษา จะใช้เวลาเพียง 3 ปีในการสำเร็จการศึกษา (นักเรียนมี 2 Options** เมื่อจบหลักสูตร)

ทำไมต้องเรียนสถาบัน Clubclass ที่ประเทศมอลตา

     ผู้ปกครองสามารถไว้วางใจในความปลอดภัยและคุณภาพของการศึกษาและความเป็นอยู่ของนักเรียนในสถาบัน Clubclass เพราะทางสถาบันได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการท่องเที่ยวประเทศมอลตา, FELTOM, ALTO และ WYSE ซึ่งเป็นการการันตีคุณภาพของการศึกษาของสถาบันในระดับประเทศและนานาชาติ

      นักเรียนจะได้รับคุณภาพการศึกษาระดับชั้นนำของโลกเทียบเท่ากับประเทศชั้นนำอื่นๆเช่น อังกฤษ, ออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา ในราคาและค่าครองชีพที่ถูกกว่า และที่พักอาศัยสำหรับนักเรียนยังมี ศูนย์ฟิตเนสและสระว่ายน้ำให้ใช้บริการอีกด้วย 

 ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ –  มิถุนายน 2561)

     1. กรอกใบสมัครทาง GPE, ตัวแทนหรือส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานชำระค่าลงทะเบียนสอบ 250 บาทมาที่ info@geniusplusedu.com หรือ Line ID: @geniusplusedu

          – โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ตัวแทน Genius Plus Education หรือโอนเข้าบัญชี กสิกรไทย สาขาพหลโยธิน ชื่อบัญชี นางสาวปณัฎฎา เลียบสื่อตระกูล เลขที่บัญชี 099-2-06073-7

     2. นักเรียนสอบ Online ตาม Link ที่ทางเจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทางอีเมล

     3. ประกาศทุนการศึกษาที่นักเรียนได้รับทางอีเมลและเวปไซด์ นักเรียนจะต้องยืนยันการรับทุนฯ  พร้อมทั้งชำระค่ามัดจำในการเข้าร่วมโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด

     4. ยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้แก่  บัตรประชาชน, ผลการเรียนย้อนหลัง 2-3 ปีและผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น TOEFL, IELTS ฯลฯ (ถ้าไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ นักเรียนจะต้องสอบภาษาอังกฤษเทียบเท่า Online อีกครั้ง)

     4. ระยะเวลาของหลักสูตร: กันยายน 2561 – พฤษภาคม 2562

 ทุนการศึกษา

      GPE และ สถาบันภาษา Clubclass เพ่งเล็งถึงศักยภาพของนักเรียนไทยที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา** โดยจะมีการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพให้ทุนการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้

1.     ทุนการศึกษาเต็มจำนวน: ค่าเล่าเรียนมูลค่า 400,000 บาท

2.     ทุนการศึกษายอดเยี่ยมระดับ 1: ค่าเล่าเรียนมูลค่า 200,000 บาท

3.     ทุนการศึกษายอดเยี่ยมระดับ 2: ค่าเล่าเรียนมูลค่า 150,000 บาท

4.     ทุนการศึกษาดีเด่นระดับ 1: ค่าเล่าเรียนมูลค่า75,000 บาท

5.     ทุนการศึกษาดีเด่นระดับ 2 ค่าเล่าเรียนมูลค่า 50,000 บาท

*ทุนการศึกษาไม่รวมค่าที่พักอาศัย ค่าหนังสือเรียน ค่าใช้จ่ายในการทำ Visa ฯลฯ

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมโครงการ

1.     เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 หรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

2.     มีอายุขั้นต่ำ 17 ปี ภายในเดือนกันยายน 2560

3.     เกรดเฉลี่ยสะสมของนักเรียน ม.6 ขั้นต่ำ 2.50

4.     เกรดเฉลี่ยสะสมของนักเรียน ม.5 ขั้นต่ำ 2.00

5.    มีความประพฤติและสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อืนได้ดี

 มหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการความร่วมมือ NCUK 

**Option 1: ศึกษาต่อปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษเมื่อสำเร็จการศึกษา :

  • เมื่อนักเรียนสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถการันตีเข้าศึกษาในสาขาของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ NCUK ได้ดังต่อไปนี้
  • นอกจากนี้นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำของกลุ่ม UK Leading Russel Group ได้เช่น  University of Cambridge, Birmingham, Warwick, Nottingham และอืนๆ

**Option 2 ศึกษาต่อปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยประเทศต่างๆ ทั่วโลก :

  • ถ้านักเรียนไม่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยดังกล่าว สามารถที่จะกลับมาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยที่ไทยและในประเทศอื่นๆได้ (โดยสามารถขอคำปรึกษาจาก Genius Plus Education ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

นักเรียนสามารถ Download ใบสมัครและข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆตามไฟล์แนบข้างล่างนี้

  • File 00: ใบสมัครพร้อมรายละเอียดในการเข้าร่วมโครงการ
  • File 01: โปรชัวร์ Clubclass & NCUK International Foundation Year
  • File 02: ขั้นตอนในการเข้าร่วมหลักสูตร
  • File 03: รายละเอียดการประเมินค่าใช้จ่ายต่างๆในการเข้าร่วมหลักสูตร
  • File 04: ข้อกำหนดในการเข้าร่วมโครงการสอบชิงทุน
Scroll to Top