ทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ Lincoln University

 

ทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ของ มหาวิทยาลัย Lincoln University

 

มหาวิทยาลัย Lincoln University มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยมีทั้ง ทุนเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ ทุนเรียนต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์ และ ทุนเรียนต่อปริญญาโทที่นิวซีแลนด์

 

ทุนเรียนภาษาอังกฤษ 12 สัปดาห์

ทุนเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ นี้ มอบให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติทุกคนที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโทที่ Lincoln University โดยจะได้เรียนในหลักสูตร English for Academic Purposes (EAP) เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ฟรี

 

ทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี

ทุนเรียนต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์ มูลค่า NZ$3,000 – NZ$10,000 ทุนนี้มอบให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ ของ มหาวิทยาลัย Lincoln University

Lincoln University International Undergraduate Scholarship มอบทุนการศึกษามูลค่า NZ$3,000

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีนานาชาติ (IUGS) ก่อตั้งขึ้นในปี 2020 เพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิชาการและยังไม่เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยลินคอล์นมาก่อน

 • ต้องส่งใบสมัครขอรับ ทุนการศึกษา ก่อนวันเริ่มภาคการศึกษา เช่น วันแรกของภาคการศึกษา
 • มูลค่า ทุนการศึกษา 3,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
 • วันปิดรับสมัครขอรับ ทุนการศึกษา
  • 31 มกราคม สำหรับการเริ่มต้นในภาคเรียนที่ 1 (February)
  • 30 มิถุนายนสำหรับการเริ่มต้นในภาคเรียนที่ 2 (July)
  • 31 ตุลาคม เพื่อเริ่มเรียนภาคฤดูร้อน (November)
Lincoln University Undergraduate Vice-Chancellor’s Scholarship มอบทุนการศึกษามูลค่า NZ$5,000

ทุนการศึกษานี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและให้รางวัลแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถทางวิชาการสูงสุดในการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยลินคอล์น

 • มูลค่า ทุนการศึกษา 5,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
 • วันปิดรับสมัครขอรับ ทุนการศึกษา
  • 31 มกราคม สำหรับการเริ่มต้นในภาคเรียนที่ 1 (February)
  • 30 มิถุนายนสำหรับการเริ่มต้นในภาคเรียนที่ 2 (July)
  • 31 ตุลาคม เพื่อเริ่มเรียนภาคฤดูร้อน (November)
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  • จะต้องเป็นนักศึกษาใหม่สำหรับนักศึกษาต่างชาติของ มหาวิทยาลัยลินคอล์น ที่กำลังวางแผนจะลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรี
  • จะต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใด และต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยลินคอล์นในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยลินคอล์น
Lincoln University International School Leavers Scholarship มอบทุนการศึกษามูลค่า NZ$10,000

ทุนการศึกษา Lincoln University International School Leavers Scholarship (ISLS) ก่อตั้งขึ้นใน 2020 เพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิชาการให้ลงทะเบียนเรียนในระดับปริญญาตรีปีแรกที่ มหาวิทยาลัย Lincoln University โดยทุนการศึกษามูลค่า 10,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ต่อทุน จะชำระเป็นเครดิตเข้าบัญชีค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยลินคอล์นของผู้ที่ได้รับ ทุนการศึกษา เมื่อยืนยันการลงทะเบียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยลินคอล์นหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง

 • มูลค่า ทุนการศึกษา 10,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
 • วันปิดรับสมัครขอรับ ทุนการศึกษา
  • 31 มกราคม สำหรับการเริ่มต้นในภาคเรียนที่ 1 (February)
  • 30 มิถุนายนสำหรับการเริ่มต้นในภาคเรียนที่ 2 (July)
  • 31 ตุลาคม เพื่อเริ่มเรียนภาคฤดูร้อน (November)
 • เกณฑ์การคัดเลือก
  1. ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยลินคอล์น ที่เพิ่งเข้าสู่หลักสูตรซึ่งได้ลงทะเบียนหรือวางแผนที่จะลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรี
  2. ต้องเป็นผู้ที่เรียนจบโรงเรียนมัธยมในนิวซีแลนด์ หรือจากโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศ
  3. ต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใด และ
   • มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดการเข้าเมืองที่จำเป็นเพื่อ ศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์
   • มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านวิชาการและภาษาอังกฤษทั้งหมดสำหรับการเข้าศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัย Lincoln University

 

ทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาโท

180-credit Taught Master’s Merit Scholarship ทุนการศึกษามูลค่า NZ$7,000 – NZ$10,000 มอบให้นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท (Taught Master) ตามสาขาวิชาด้านล่างนี้ โดยนักศึกษาจะต้องมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย B+ ในปีสุดท้ายของการศึกษาระดับปริญญาตรี

✅ ทุนการศึกษา มูลค่า NZ$10,000 สำหรับหลักสูตร ต่อไปนี้:

Master of Business – Global Management and Marketing
Master of Business – Finance
Master of Fintech and Investment Management
Master of Professional Accounting (CPA)
Master of Management in Agribusiness
Master of Management in Agricultural Systems
Master of Sports and Recreation Management
Master of Tourism Management

✅ ทุนการศึกษา มูลค่า NZ$7,000 สำหรับหลักสูตร ต่อไปนี้:

Master of Applied Computing
Master of Pest Management
Master of Science in Food Innovation
Master of Environment Policy and Management
Master of Wine and Viticulture

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัคร เรียนต่อนิวซีแลนด์ ได้ที่
♦️ Tel: 092-8869669, 097-2420602
♦️ Line: @geniusplusedu (มี@นำหน้า)
♦️ Email: info@geniusplusedu.com

Scroll to Top