ทุนการศึกษา

ทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ Lincoln University

  ทุนเรียนต่อนิวซีแลนด์ของ มหาวิทยาลัย Lincoln University   มหาวิทยาลัย Lincoln University มอบทุนการศึกษาให้น้องๆ ที่สนใจศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท โดยมีทั้ง...

ทุนเรียนต่อมัธยมอังกฤษ ปีการศึกษา 2024

โรงเรียนมัธยมอังกฤษ Adcote School for Girls และ Myddelton College ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่น้องๆ ที่มีความโดดเด่น ด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี และกีฬา โดย ทุนเรียนต่อมัธยมอังกฤษ นี้ มูลค่าทุนสูงสุดถึง 50%...
Scroll to Top